Universitatea "Babes-Bolyai" Cluj-Napoca
Facultatea de Matematica si Informatica
FISA DISCIPLINEI

Ecuatii cu derivate partiale (2)
Cod
Semes-
trul
Ore: C+S+L
Tipul
Specializarea
ME004
6
2+1+0
obligatorie
Matematica
ME004
8
2+2+0
optionala
Matematici aplicate
Cadre didactice indrumatoare
Prof. Dr. TRIF Damian,  dtrifmath.ubbcluj.ro
Prof. Dr. PRECUP Radu,  r.precupmath.ubbcluj.ro
Conf. Dr. BEGE Antal,  begemath.ubbcluj.ro
Obiective
Perfectionarea instrumentelor de lucru in spatii Sobolev.
Pregatirea trecerii la studiul problemelor la limita neliniare.
Continut
1. Complemente de teorie a distributiilor. Transformarea Fourier.
2. Spatii Sobolev. Operatorul de prelungire.
3. Ecuatii cu derivate partiale de ordinul I.
4. Teorema de scufundare compacta a lui Rellich-Kondrachov.
5. Dualul spatiilor Sobolev.
6. Teoria variationala a problemelor eliptice la limita.
7. Teoreme asupra regularitatii solutiei slabe.
8. Principiul de maxim pentru solutii slabe.
9. Valori si functii proprii pentru problema Dirichlet; prima valoare si functie proprie.
10. Introducere in teoria potentialului.
Bibliografie
1. ADAMS, R.A., Sobolev spaces, Academic Press, 1975.
2. BARBU, V., Probleme la limita pentru ecuatii cu derivate partiale, Ed. Acad. Române, Bucuresti, 1993.
3. DEBNAT, L., Non-linear partial differential equations for scientists and engineers, Birkhauser, Berlin, 1997.
4. GILBARG, D., TRUDINGER, N.S., Elliptic partial differential equations of second order, Springer, Berlin, 1983.
5. O'REGAN, D., PRECUP, R., Theorems of Leray-Schauder Type and Applications, Gordon and Breach, Amsterdam, 2001.
6. PRECUP, R., Lectii de ecuatii cu derivate partiale, Presa Universitara Clujeana, 2004.
7. RAUCH, J., Partial differential equations, Springer, Berlin, 1991.
8. SZILAGYI P., Másodrendu parciális differenciálegyenletek, BBTE, Kolozsvár, 1998.
9. VLADIMIROV, V.S., Ecuatiile fizicii matematice, Ed. St. Enc., Bucuresti, 1981 (Bevezetés a parciális differenciálegyenletek elméletébe, Muszaki Kiadó, Budapest, 1980).
10. TRIF, D., Ecuatii cu derivate partiale, UBB, Cluj, 1993.


Evaluare
Lucrare de control la jumatatea semestrului 30%
Examen scris final 70%
Legaturi: Syllabus-urile tuturor disciplinelor
Versiunea in limba engleza a acestei discipline
Versiunea in format rtf a acestei discipline