Universitatea "Babes-Bolyai" Cluj-Napoca
Facultatea de Matematica si Informatica

Planul de învătământ
pentru anul universitar 2005/2006

Specializarea Baze de date în Internet şi comerţ electronic

Semestrul 1

Cod Denumire
Ore: C+S+L
Finalizare
Credite
MI351 Platforme Java
2+2+0
E
9 cr.
MI352 Baze de date în Internet
2+2+0
E
9 cr.
MI293 Gestiunea proiectelor (in limba engleza)
2+2+0
E
9 cr.
MV061 Proiect (1)
0+0+3
C
3 cr.
TOTAL
6+6+3=15
 
30 cr.

Semestrul 2

Cod Denumire
Ore: C+S+L
Finalizare
Credite
MI354 Comerţ electronic
2+2+0
E
9 cr.
MI355 Securitatea în Internet (în limba engleză)
2+2+0
E
9 cr.
MI356 Contabilitate şi finanţe
2+2+0
E
9 cr.
MV062 Proiect (2)
0+0+3
C
3 cr.
TOTAL
6+6+3=15
 
30 cr.