Universitatea "Babes-Bolyai" Cluj-Napoca
Facultatea de Matematica si Informatica
FISA DISCIPLINEI

Contabilitate şi finanţe
Cod
Semes-
trul
Ore: C+S+L
Credite
Tipul
Specializarea
MI356
2
2+2+0
9
obligatorie
Baze de date în Internet şi comerţ electronic
Cadre didactice indrumatoare
Prof. Dr. MATIS Dumitru
Obiective
Cursul urmareste sa familiarizeze pe studenti cu notiunile de bazt in domeniul finantelor si contabilitatii. Se au in vedere modalitatile moderne de decontare, precum si situatiile financiar-contabile ale agentilor economici (cu accent pe comertul electronic), in conformitate cu reglementarile internationale în domeniu.
Continut
Cursul urmareste sa familiarizeze pe studenti cu notiunile de bazt in domeniul finantelor si contabilitatii. Se au in vedere modalitatile moderne de decontare, precum si situatiile financiar-contabile ale agentilor economici (cu accent pe comertul electronic), in conformitate cu reglementarile internationale în domeniu.
Bibliografie
1. EPURAN, MIHAIL - BABAITA, VALERIA: Teoria generala a contabilitatii. Timisoara: Editura Mirton, 2000
2. FELEAGA, NICULAE: Bazele contabilitatii - O abordare europeana si internationala, Bucuresti: Editura Economica, 2002
3. MATIS, DUMITRU: Contabilitatea operatiunilor speciale, Deva: Editura Intelcredo, 2003
4. OPREA, CALIN - RISTEA MIHAI: Bazele contabilitatii,Bucuresti: Editura National, 2000
5. OPREAN, IOAN - POPA, IRIMIE EMIL: Bazele contabilitatii agentilor economici din România - APLICATII PRACTICE, Deva: Editura Intelcredo, 1997
6. BREZEANU, PETRE: Fiscalitate, Editura Economica, Bucuresti, 1999
7. HOANTA, NICOLAE: Economie si finante publice, Editura Polirom, Iasi, 2000
8. TULAI, CONSTANTIN: Finantele publice si fiscalitatea, Editura Casa Cartii de Stiinta, Cluj-Napoca, 2003.
9. VÂLCEANU, DUMITRU: Obligatii si drepturi privind exercitarea controlului fiscal, Tribuna Economica, nr. 32 - 2003
10. VACAREL, IULIAN: Finante publice, Editura Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 1992

Evaluare