Universitatea "Babes-Bolyai" Cluj-Napoca
Facultatea de Matematica si Informatica

Planul de învătământ
pentru anul universitar 2005/2006

Specializarea Matematici aplicate

Semestrul 1

Cod Denumire
Ore: C+S+L
Finalizare
Credite
MML0001 Algebra 1 (Algebra liniara)
2+2+0
E
6 cr.
MML0003 Logica, teoria mulţimilor si aritmetica
2+2+0
C
6 cr.
MMA0001 Analiză matematică 1 (Analiza pe R)
3+2+0
E
6 cr.
MMG0001 Geometrie 1 (Geometrie analitica)
2+2+0
E
6 cr.
MID0001 Fundamentele programarii
2+2+2
C
6 cr.
TOTAL
11+10+2=23
 
30 cr.
Alte discipline obligatorii:
XL001 Limba străină (1)
0+2+0
C
2.5 cr.
YEF0001 Educaţie fizică (1)
0+2+0
C
-
Discipline facultative:
MIH0001 Interfaţa cu calculatorul şi comunicare în internet
2+0+1
C
2.5 cr.
PDP1001 Psihologia educaţiei
2+1+0
E
5 cr.

Semestrul 2

Cod Denumire
Ore: C+S+L
Finalizare
Credite
MML0004 Algebra 2 (Structuri algebrice de baza)
2+2+0
E
6 cr.
MMA0003 Analiză matematică 2 (Analiza in R^n)
3+3+0
E
7 cr.
MMG0003 Geometrie 2 (Geometrie afina)
2+1+0
C
5 cr.
MME0001 Ecuaţii diferenţiale
2+2+0
E
6 cr.
MID0002 Programare orientată obiect
2+0+2
C
6 cr.
TOTAL
11+8+2=21
 
30 cr.
Alte discipline obligatorii:
XL002 Limba străină (2)
0+2+0
C
2.5 cr.
YEF0002 Educaţie fizică (2)
0+2+0
C
-
Discipline facultative:
PDP1002 Introducere in pedagogie/curiculum
2+1+0
C
5 cr.