Universitatea "Babes-Bolyai" Cluj-Napoca
Facultatea de Matematica si Informatica
FISA DISCIPLINEI

Algebra 2 (Structuri algebrice de baza)
Cod
Semes-
trul
Ore: C+S+L
Credite
Tipul
Specializarea
MML0004
2
2+2+0
6
obligatorie
Matematică
MML0004
2
2+2+0
5
obligatorie
Matematică informatică
MML0004
2
2+2+0
6
obligatorie
Matematici aplicate
Cadre didactice indrumatoare
Prof. Dr. MARCUS Andrei,  marcusmath.ubbcluj.ro
Prof. Dr. CALUGAREANU Grigore,  calumath.ubbcluj.ro
Lect. Dr. SACAREA Cristian,  csacareamath.ubbcluj.ro
Obiective
Noţiuni şi rezultate de bază legate de structurile algebrice.
Continut
1. Grupuri: noţiuni şi rezultate de bază. Laticea subgrupurilor, subgrup generat de o submulţime, grupuri ciclice. Relaţii de echivalenţă induse de un subgrup, subgrupuri normale. Grup factor. Teorema de corespondenţă pentru subgrupuri, teoreme de izomorfism pentru grupuri.
2. Inele: noţiuni si rezultate de bază. Exemple de inele. Subinele, subcorpuri, caracterizări. Corpuri prime. Laticea subinelelor şi laticea subcorpurilor. Ideale, exemple, coincidenţa cu inelul. Caracterizarea corpurilor prin absenţa idealelor. Laticea idealelor, ideal generat de o submulţime, ideal principal, ideal produs. Inel factor, exemple. Teorema de corespondenţă pentru subinele respectiv ideale, teoreme de izomorfism pentru inele.
3. Algebră liniară. Module şi spaţii vectoriale: module, submodule, morfisme, exemple, submodul generat, laticea submodulelor. Familii independente de submodule, suma directă. Module factor, teoreme de izomorfism. Independenţă liniară, bază, rang-dimensiune. Libertatea spaţiilor liniare, teorema schimbului, consecinţe. Formule legate de dimensiune.
Bibliografie
1. G.PIC, I. PURDEA: Tratat de algebra moderna, vol.1, Editura Academiei, 1977.
2. I. PURDEA, Tratat de algebra moderna, vol.2, Editura Academiei, 1982.
3. I. PURDEA, I. POP, Algebra, Editura GIL, Zalau, 2003.
4. G. CALUGAREANU, Lectii de algebra liniara, Litografiat Univ. Babes-Bolyai, 1995.
5. I.D. ION, N. RADU, Algebra (ed.3-a), Editura Didactica si Pedagogica, 1981.
6. N. BOURBAKI, Algebre, chap.1 -3, Editura Hermann, 1970.
7. G. CALUGAREANU, P. HAMBURG: Exercises in basic ring theory, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, Boston 1998.
8. S. CRIVEI: Basic Abstract Algebra, Casa Cartii de Stiinta, Cluj-Napoca 2002.
9. M. BALINT, G. CZEDLI, A. SZENDREI: Absztrakt algebrai feladatok, Tankonyvkiado, Budapest1988.
10. A. MARCUS : Algebra [http://math.ubbcluj.ro/~marcus]
11. J. SZENDREI: Algebra es szamelmelet, Tankonyvkiado, Budapest1974.
12. G. SCHEJA, U. STORCH: Lehrbuch der Algebra 1,2, B.G. Teubner, Stuttgart 1994
13. M. ARTIN: Algebra, Birkhauser, Basel 1998.
Evaluare
Examen.