Universitatea "Babes-Bolyai" Cluj-Napoca
Facultatea de Matematica si Informatica

Planul de învătământ
pentru anul universitar 2005/2006

Specializarea Informatică

Semestrul 1

Cod Denumire
Ore: C+S+L
Finalizare
Credite
MML0002 Algebra
3+2+0
E
6 cr.
MMA0002 Analiză matematică
3+2+0
E
6 cr.
MIC0001 Arhitectura calculatoarelor
2+1+1
C
6 cr.
MID0001 Fundamentele programarii
2+2+2
E
6 cr.
MIF0001 Bazele matematice ale calculatoarelor
2+2+0
E
6 cr.
TOTAL
12+9+3=24
 
30 cr.
Alte discipline obligatorii:
XL011 Limba engleză (1)
0+2+0
C
2.5 cr.
YEF0001 Educaţie fizică (1)
0+2+0
C
-
Discipline facultative:
MIH0001 Interfaţa cu calculatorul şi comunicare în internet
2+0+1
C
2.5 cr.
PDP1001 Psihologia educaţiei
2+1+0
C
5 cr.

Semestrul 2

Cod Denumire
Ore: C+S+L
Finalizare
Credite
MID0003 Sisteme de operare
2+0+2
E
6 cr.
MID0002 Programare orientată obiect
2+2+2
E
7 cr.
MIE0001 Structuri de date si algoritmi
2+1+0
E
5 cr.
MMG0002 Geometrie
3+2+0
C
6 cr.
MME0002 Sisteme dinamice
2+1+1
E
6 cr.
TOTAL
11+6+5=22
 
30 cr.
Alte discipline obligatorii:
XL012 Limba engleză (2)
0+2+0
C
2.5 cr.
YEF0002 Educaţie fizică (2)
0+2+0
C
-
Discipline facultative:
PDP1002 Introducere in pedagogie/curiculum
2+2+0
C
4 cr.