Universitatea "Babes-Bolyai" Cluj-Napoca
Facultatea de Matematica si Informatica
FISA DISCIPLINEI

Geometrie
Cod
Semes-
trul
Ore: C+S+L
Credite
Tipul
Specializarea
MMG0002
2
3+2+0
6
obligatorie
Informatică
Cadre didactice indrumatoare
Prof. Dr. ANDRICA Dorin,  dandricamath.ubbcluj.ro
Prof. Dr. VARGA Csaba Gyorgy,  csvargacs.ubbcluj.ro
Conf. Dr. PINTEA Cornel,  cpinteamath.ubbcluj.ro
Lect. VACARETU Daniel,  vacaretumath.ubbcluj.ro
Obiective
In prima parte cursul face o trecere gradata de la geometria studiata in liceu la principalele notiuni ale geometriei trei dimenisonale, dupa care sunt abordate analitic obiectele geometriei trei dimensionale.
Continut
I. Transformari geometrice.
1. Izometriile planului: simetrii, translatii, rotatii.
2. Omotetia.
3. Inversiunea.
II. Geometrie analitica plana.
1. Spatiul vectorial al vectorilor liberi.
2. Caracterizarea vectoriala a dreptelor in plan.
3. Ecuatiile carteziene ale dreptelor in plan.
4. Cercul.
5. Conice.
III. Geometrie analitica in spatiu.
1. Caracterizarea vectoriala a dreptelor si planelor.
2. Ecuatiile carteziene ale dreptelor.
3. Ecuatiile carteziene ale planelor.
4. Sfera.
5. Studiul cuadricelor pe ecuatii reduse.
6. Generarea suprafetelor.
Bibliografie
1. ANDRICA, D., VARGA, CS., VACARETU, D., Teme de geometrie, Ed. Promedia-Plus, Cluj-Napoca, 1997
2. ANDRICA, D., VARGA, CS., VACARETU, D., Teme si probleme alese de geometrie, Ed.Plus, Bucuresti,2002
3. GALBURA, GH., RADO, F., Geometrie, Ed. Did. si Ped. Bucuresti, 1979.
4. MIRON,R., Geometrie Analitica,Ed.Did. si Ped., Bucuresti, 1976.
5. MURGULESCU,E., si col.,Geometrie analitica si diferentiala,Ed.Did.si Ped.,Bucuresti,1971.
6. PINTEA, C., Geometrie, Presa Universitara Clujeana,2001.
7. UDRISTE, C., TOMULEANU, V., Geometrie analitica, Manual pentru clasa a-XI-a, Ed. Did si Ped. Bucuresti
Evaluare
Examen oral.