Facultatea de Matematică şi Informatică

fisele specializarii: Sisteme distribuite in Internet

an universitar: 2017-2018

Semestrul 1

Disciplina Cod Credite Limba Tip Fisa trimisa de Data incarcarii
Discipline obligatorii
Modele de calcul pentru sisteme embeddedMME80267EnglezaObligatorieVescan Andreea21.12.2017
Tehnologii şi platforme java pentru aplicaţii distribuiteMMR80127RomanaObligatorieBoian Florian Mircea21.04.2017
Data miningMMR80566RomanaObligatorieAndreica Anca21.04.2017
Metodologia cercetării ştiinţifice de informaticăMMR90014RomanaObligatorieParv Bazil21.12.2017
Pachet optionale 1
Metode statistice computationaleMME80886EnglezaOptionalaMicula Sanda05.05.2017
Modelare matematicaMME30306EnglezaOptionalaSerban Marcel21.12.2017
Modele de optimizareMME30076EnglezaOptionalaPopovici Nicolae02.05.2017
Aritmetica modulara si criptografieMMR30516RomanaOptionalaCrivei Septimiu21.04.2017

Semestrul 2

Disciplina Cod Credite Limba Tip Fisa trimisa de Data incarcarii
Discipline obligatorii
Algoritmi, modele si concepte in sisteme distribuiteMME81107EnglezaObligatorieBoian Rares Florin21.04.2017
Servicii web si tehnologii middlewareMMR80078RomanaObligatorieBoian Florian Mircea21.04.2017
Protocoale de securitate în comunicaţiiMMR80018RomanaObligatorieBufnea Darius21.04.2017
Pachet optionale 2
Web design adaptivMME81207EnglezaOptionalaAvram Sanda21.12.2017
Sisteme multiagentMME81527EnglezaOptionalaCzibula Gabriela27.04.2017
Grid, cluster si cloud computingMMR80047RomanaOptionalaDarabant Sergiu Adrian21.04.2017
Fluxuri de dateMMR80877RomanaOptionalaSurdu Sabina26.11.2017
Capitole avansate de baze de dateMMR80577RomanaOptionalaGrebla Horea21.12.2017

Semestrul 3

Disciplina Cod Credite Limba Tip Fisa trimisa de Data incarcarii
Discipline obligatorii
Programare pe arhitecturi gpu si distribuiteMME81118EnglezaObligatorieBoian Rares Florin21.04.2017
Modele formale de concurenta si comunicatiiMMR80028RomanaObligatorieSterca Adrian Ioan21.04.2017
Metodologia cercetării ştiinţifice de informaticăMMR90016RomanaObligatorieParv Bazil21.12.2017
Pachet optionale 1
Concepte avansate de testareMME81508EnglezaOptionalaVescan Andreea21.04.2017
Antreprenoriat in ITMMX94018EnglezaOptionalaMotogna Simona21.04.2017
Programare bazata pe reguliMME80088EnglezaOptionalaMotogna Simona21.04.2017
Computer vision şi procesare avansată de imagini în medii virtuale distribuiteMMR80308RomanaOptionalaDarabant Sergiu Adrian21.04.2017

Semestrul 4

Disciplina Cod Credite Limba Tip Fisa trimisa de Data incarcarii
Discipline obligatorii
Retele dinamice si sisteme de operare specializateMMR80157RomanaObligatorieSterca Adrian Ioan21.04.2017
Proiect de cercetare în sisteme distribuiteMMR90054RomanaObligatorieBoian Rares Florin21.04.2017
Finalizarea lucrarii de disertatieMMR34014RomanaObligatorieBoian Rares Florin21.04.2017
Streaming multimediaMMR80147RomanaObligatorieSterca Adrian Ioan21.12.2017
Pachet optionale 2
Web design adaptivMME81208EnglezaOptionalaAvram Sanda21.04.2017
Limbaje specifice unui domeniu de aplicatieMME80668EnglezaOptionalaChiorean Dan21.04.2017
Sisteme multiagentMME81528EnglezaOptionalaCzibula Gabriela21.04.2017
Fluxuri de dateMMR80878RomanaOptionalaSurdu Sabina21.04.2017
Capitole avansate de baze de dateMMR80578RomanaOptionalaGrebla Horea21.04.2017