Contact

Faculty of Mathematics and Computer Science
Babeș-Bolyai University

Centrul de Comunicaţii de Date
Direcţia Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor