Orar Lect. NICOLAE Adriana

Ziua Orele Frecventa Sala Anul Formatia Tipul Disciplina
Luni 8-10   7/I 2 Matematica - linia de studiu romana M2 Curs Analiza reala
Luni 8-10   7/I 2 Matematica informatica - linia de studiu romana MI2 Curs Analiza reala
Luni 14-16   A311 2 Matematica informatica - linia de studiu romana 323 Seminar Analiza reala
Luni 16-18   A311 2 Matematica - linia de studiu romana 121 Seminar Analiza reala
Marti 12-14   7/I 2 Matematica informatica - linia de studiu engleza MIE2 Curs Analiza reala / Real Analysis
Miercuri 10-12   A313 2 Matematica informatica - linia de studiu romana 322 Seminar Analiza reala
Miercuri 14-16 sapt. 1 phi 1 Informatica - linia de studiu romana 213/2 Laborator Sisteme dinamice
Miercuri 16-18 sapt. 1 phi 1 Informatica - linia de studiu romana 212/2 Laborator Sisteme dinamice
Miercuri 16-18 sapt. 2 phi 1 Informatica - linia de studiu romana 213/1 Laborator Sisteme dinamice
Miercuri 18-20   gamma 2 Matematica informatica - linia de studiu romana 321 Seminar Analiza reala
Joi 8-10   e 2 Matematica informatica - linia de studiu engleza 821 Seminar Analiza reala / Real Analysis