Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca
Facultatea de Matematică şi Informatică

Planul de învătământ
pentru anul universitar 2012/2013

Specializarea Modelare şi simulare - în limba engleză

Semestrul 1

Cod Denumire Ore: C+S+L+P Finalizare Credite
MII1010 Metode avansate de analiza datelor 2+1+0+1 E 8 cr.
MMC1007 Modele statistice computaţionale 2+1+0+1 E 8 cr.
MID1003 Modelarea comportamentului sistemelor soft 2+1+0+1 E 7 cr.
MMC1015 Simulare discretă 2+1+0+1 E 7 cr.
TOTAL 8+4+0+4=16   30 cr.

Semestrul 2

Cod Denumire Ore: C+S+L+P Finalizare Credite
MID1035 Vizualizare şi validare în simulare 2+1+0+1 E 8 cr.
MMC1016 Calcul paralel şi concurent 2+1+0+1 E 7 cr.
MID1037 Calitatea sistemelor software 2+1+0+1 E 8 cr.
MID1034 Metode de simulare 2+1+0+1 E 7 cr.
TOTAL 8+4+0+4=16   30 cr.

Semestrul 3

Cod Denumire Ore: C+S+L+P Finalizare Credite
MII1001 Agenţi inteligenţi cooperativi 2+1+0+1 E 8 cr.
MME1018 Modelare matematică 2+1+0+1 E 8 cr.
MIA1000 Metodologia cercetării ştiinţifice de informatică 2+1+0+0 C 6 cr.
MXX4701 Curs opţional 1 2+1+0+1 E 8 cr.
TOTAL 8+4+0+3=15   30 cr.

Discipline oferite pentru cursul opţional 1
MID1008 Sisteme workflow 2+1+0+1 8 cr.
MID1007 Programare bazată pe reguli 2+1+0+1 8 cr.
MID1009 Sisteme pentru fundamentarea deciziilor 2+1+0+1 8 cr.

Semestrul 4

Cod Denumire Ore: C+S+L+P Finalizare Credite
MID1022 Limbaje de simulare 2+1+0+1 E 8 cr.
MME1010 Modelarea proceselor economice 2+1+0+1 E 8 cr.
MIA1007 Proiect de cercetare în modelare şi simulare 0+0+3+0 C 6 cr.
MXX4702 Curs opţional 2 2+1+0+1 E 8 cr.
TOTAL 6+3+3+3=15   30 cr.
Alte discipline obligatorii
MMZ1004 Finalizarea lucrării de disertaţie 0+0+0+5 C -

Discipline oferite pentru cursul opţional 2
MID1025 Modelarea softului 2+1+0+1 8 cr.
MID1012 Proiectarea cadrelor de aplicaţie 2+1+0+1 8 cr.
MID1047 E-learning 2+1+0+1 8 cr.