Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca
Facultatea de Matematică şi Informatică

Planul de învătământ
pentru anul universitar 2009/2010

Specializarea Modelare Interdisciplinară - în limba maghiară

Semestrul 3

Cod Denumire
Ore: C+S+L
Finalizare
Credite
MIG1001 Modelarea stocastică a datelor
2+1+0
E
8 cr.
MMA1014 Teoria jocurilor
2+1+0
E
7 cr.
MMX1004 Modelare evolutivă în biologie
2+1+0
E
8 cr.
MXX3801 Curs opţional 1
2+1+0
E
7 cr.
TOTAL
8+4+0=16
 
30 cr.
Discipline facultative:
XND2305 Practică pedagogică
0+3+0
C
5 cr.
XND2306 Disciplină opţională (2)
1+2+0
E
5 cr.
Discipline oferite pentru cursul opţional 1.
MMM1008 Dinamica sistemelor planetare
2+1+0
7 cr.
MML1004 Inele comutative şi teoria numerelor
2+1+0
7 cr.

Semestrul 4

Cod Denumire
Ore: C+S+L
Finalizare
Credite
MML1018 Grupuri şi simetrii
2+1+0
E
8 cr.
MMX1003 Modelare moleculara
2+1+0
E
7 cr.
MMH1004 Proiect de cercetare în modelare interdisciplinară
0+0+3
C
8 cr.
MXX3802 Curs opţional 2
2+1+0
E
7 cr.
TOTAL
6+3+3=15
 
30 cr.
Discipline oferite pentru cursul opţional 2.
MIC1003 Metode combinatorice în reţelele de calculatoare
2+1+0
7 cr.
MIG1002 Tehnici bazate pe componente aplicate în optimizare
2+1+0
7 cr.