Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca
Facultatea de Matematică şi Informatică
Ciclul de studii: Licență

FISA DISCIPLINEI

Codul
Denumirea disciplinei
MMA0005 Funcţii reale
Specializarea
Semestrul
Ore: C+S+L
Categoria
Statutul
Matematică
4
2+2+0
specialitate
obligatorie
Matematică informatică
4
2+2+0
specialitate
obligatorie
Titularii de disciplina
Conf. Dr. ANISIU Valeriu,  anisiumath.ubbcluj.ro
Prof. Dr. BULBOACA Teodor,  bulboacamath.ubbcluj.ro
Obiective
Insusirea notiunilor si rezultatelor de baza din topologia generala si teoria masurii si integralei.
Continutul
Spaţii topologice, vecinătăţi, aderenţă, interior, frontieră
Bază, subbază, topologie generată, subspaţiu, spaţiu produs, convergenţă şi continuitate.
Axiome de separare (T1,T2), spaţii metrice, completitudine.
Compactitate
Prelungirea funcţiilor continue. Spaţii Baire.
Conexitate
Aplicatii le dreapta reală încheiată, limite extreme.
Algebre şi sigma-algebre. Măsură.
Măsură exterioară, măsură exterioară Lebesgue în Rm.
Construcţia măsurii Lebesgue. Regularitate.
Funcţii măsurabile şi funcţii etajate. Convergenţă a.p.t.
Integrala Lebesgue
Aplicaţii. Legătura cu integrala Riemann.


Bibliografie
[1] V. Anisiu: Topologie si teoria masurii. Universitatea $Babes-Bolyai$, Cluj-Napoca, 1995.
[2] C. Crăciun : Lecţii de analiză matematică. Universitatea Bucureşti, 1982.
[3] C. Crăciun : Exerciţii şi probleme de analiză matematică. Universitatea Bucureşti 1984.
[4] C. George: Exercises in integration. Springer, New York, 1984
[5] J. Kelley: General topology. Van Nostrand, Princeton, 1950.
[6] P. Kree: Integration et theorie de la mesure. Une approche geometrique. Ellipses, Paris, 1997
[7] W. Rudin: Real and complex analysis, McGraw Hill, New York, 1988 (exista traducere in limba romana)
[8] G.B. Folland: Real Analysis. Modern Techniques and their applications. Wiley, 1999

Evaluare
Lucrere de control la jumatatea cursului si examen final
Legaturi: Syllabus-urile tuturor disciplinelor
Versiunea in limba engleza a acestei discipline
Versiunea in format rtf a acestei discipline