Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca
Facultatea de Matematică şi Informatică

Planul de învătământ
pentru anul universitar 2008/2009

Specializarea Programare bazată pe componente - în limba engleză

Semestrul 1

Cod Denumire
Ore: C+S+L+P
Finalizare
Credite
MI253 Metode formale în programare
2+2+0+0
E
9 cr.
MI365 Programare bazată pe componente
2+2+0+0
E
9 cr.
MI366 Proiectare avansata de compilatoare
2+2+0+0
E
9 cr.
MV041 Proiect (1)
0+0+3+0
C
3 cr.
TOTAL
6+6+3+0=15
 
30 cr.

Semestrul 2

Cod Denumire
Ore: C+S+L+P
Finalizare
Credite
MI363 Metode de dezvoltare bazată pe componente
2+2+0+0
E
9 cr.
MI364 Metrici soft
2+2+0+0
E
9 cr.
MID1006 Servicii Web şi tehnologii middleware
2+2+0+0
E
9 cr.
MV042 Proiect (2)
0+0+3+0
C
3 cr.
TOTAL
6+6+3+0=15
 
30 cr.