Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca
Facultatea de Matematică şi Informatică
Ciclul de studii: Masterat

FISA DISCIPLINEI

Codul
Denumirea disciplinei
MV042 Proiect (2)
Specializarea
Semestrul
Ore: C+S+L
Categoria
Statutul
Programare bazată pe componente - în limba engleză
2
0+0+3
obligatorie
Titularii de disciplina
Prof. Dr. PÂRV Bazil,  bparvcs.ubbcluj.ro
Obiective
La terminarea proiectului, studentul trebuie sa posede:
- deprinderi de cercetare documentara pe o tema data
- abilitatea de a realiza un document pe o tema si cu o structura data (disertatia)
- capacitati de analiza, sinteza si evaluare
- abilitatea de a dezvolta un produs program cu o tematica data.
Continutul
Activitatile de proiect din cele doua semestre reprezinta munca individuala pe care studentul o depune pentru realizarea disertatiei.
Structural, disertatia va avea trei parti
- conceptuala
- tehnologica
- aplicativa.
Etapele din acest semestru se refera la realizarea primei versiuni a partii conceptuale.
Ele sunt
1. Documentarea bibliografica privitoare la aspectele tehnologice si prima versiune a partii tehnologice - sapt 3
2. Stabilirea cerintelor pentru aplicatie + etapa de analiza (inclusiv documentatia aferenta) - sapt 5
3. Versiuni intermediare pentru partile conceptuala si tehnologica - sapt 7
4. Versiunea finala a partilor conceptuala si tehnologica - sapt 8
5. Proiectarea aplicatiei si documentatia de proiectare - sapt 9
6. Implementarea, testarea si documentarea aplicatiei - sapt 12.
Bibliografie
1. Enterprise JavaBeans 3 Specification, Sun Microsystems, http://java.sun.com/products/ejb/docs.html
2. Java Enterprise Edition, Sun Microsystems., 1999. http://java.sun.com/javaee/index.jsp
3. Matena, V et al., Applying Enterprise JavaBeans 2.1: Component-Based Development for the J2EE Platform, Addison-Wesley, The Java Series, 2003.
4. Ed Roman et al., Mastering Enterprise JavaBeans 3rd ed., Wiley, 2005. (free pdf version available at http://www.theserverside.com/tt/books/wiley/masteringEJB/)
5. Enterprise Solution Patterns using Microsoft .NET, Microsoft Patterns and Practices Home, http://msdn.microsoft.com/practices/.
6. Application Architecture for ,NET. Designing Applications and Services, Microsoft Patterns and Practices Home, http://msdn.microsoft.com/practices/.
Evaluare
Fiecare dintre etapele mentionate are fixat un termen si o nota de la 1 la 10. Se percep penalizari de intarziere de 1 pct per saptamana de intarziere.
Ponderile aferente etapelor sunt:
1. partea tehnologica v1 20%
2. cerinte + analiza 10%
3. conceptuala si tehnologica v2 10%
4. conceptuala si tehnologica final 20%
5. proiectarea 20%
6. Implementarea, testarea si documentarea 20%
Nota finala se calculeaza ca medie ponderata a notelor obtinute, considerandu-se ponderile specificate.
Legaturi: Syllabus-urile tuturor disciplinelor
Versiunea in limba engleza a acestei discipline
Versiunea in format rtf a acestei discipline