Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca
Facultatea de Matematică şi Informatică

Planul de învătământ
pentru anul universitar 2008/2009

Specializarea Matematică Didactică

Semestrul 1

Cod Denumire
Ore: C+S+L+P
Finalizare
Credite
MML1006 Teme de algebră I (pentru perfecţionarea profesorilor)
2+2+0+0
E
8 cr.
MMG1010 Teme de geometrie I (pentru perfecţionarea profesorilor)
2+2+0+0
C
7 cr.
MMA1016 Teme de analiză matematică I (pentru perfecţionarea profesorilor)
2+2+0+0
E
8 cr.
MMX1006 Instruire asistată de calculator
1+1+2+0
C
7 cr.
TOTAL
7+7+2+0=16
 
30 cr.
Discipline facultative:
XND1101 Psihopedagogia adolescenţilor, tinerilor şi adulţilor
2+1+0+0
E
5 cr.
XND1102 Proiectarea şi managementul programelor educaţionale
2+1+0+0
E
5 cr.

Semestrul 2

Cod Denumire
Ore: C+S+L+P
Finalizare
Credite
MML1007 Teme de algebră II (pentru perfecţionarea profesorilor)
2+1+0+0
E
7 cr.
MMA1017 Teme de analiză matematică II (pentru perfecţionarea profesorilor)
2+1+0+0
C
7 cr.
MMC1013 Teme de calcul numeric şi statistic (pentru perfecţionarea profesorilor)
2+2+1+0
E
9 cr.
MMA1019 Teme de informatică (pentru perfecţionarea profesorilor)
2+1+1+0
C
7 cr.
TOTAL
8+5+2+0=15
 
30 cr.
Discipline facultative:
XND1203 Didactica domeniului şi dezvoltări în didactica specialităţii
2+1+0+0
E
5 cr.
XND2204 Disciplină opţională (1)
1+2+0+0
E
5 cr.

Semestrul 3

Cod Denumire
Ore: C+S+L+P
Finalizare
Credite
MME1014 Teme de matematică aplicată (pentru perfecţionarea profesorilor)
2+2+1+0
E
8 cr.
MMG1011 Teme de geometrie II (pentru perfecţionarea profesorilor)
2+1+0+0
E
8 cr.
MMH1001 Metodologia cercetării ştiinţifice de matematică
2+1+0+0
C
6 cr.
MMM1009 Teme de mecanică şi astronomie (pentru perfecţionarea profesorilor)
2+1+1+0
C
8 cr.
TOTAL
8+5+2+0=15
 
30 cr.
Discipline facultative:
XND2305 Practică pedagogică
0+3+0+0
C
5 cr.
XND2306 Disciplină opţională (2)
1+2+0+0
E
5 cr.

Semestrul 4

Cod Denumire
Ore: C+S+L+P
Finalizare
Credite
MML1008 Teme de algebră III (pentru perfecţionarea profesorilor)
2+2+0+0
C
8 cr.
MMG1012 Teme de geometrie III (pentru perfecţionarea profesorilor)
2+2+0+0
E
8 cr.
MMA1018 Teme de analiză matematică III (pentru perfecţionarea profesorilor)
2+2+0+0
E
8 cr.
MMS1001 Proiect stiintific
0+0+2+0
C
6 cr.
TOTAL
6+6+2+0=14
 
30 cr.