Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca
Facultatea de Matematică şi Informatică
Ciclul de studii: Masterat

FISA DISCIPLINEI

Codul
Denumirea disciplinei
MMH1001 Metodologia cercetării ştiinţifice de matematică
Specializarea
Semestrul
Ore: C+S+L
Categoria
Statutul
Matematică
3
2+1+0
complementara
obligatorie
Matematică Aplicată
3
2+1+0
complementara
obligatorie
Matematică Didactică
3
2+1+0
specialitate
obligatorie
Titularii de disciplina
Conf. Dr. SERB Ioan Valeriu,  ivserbmath.ubbcluj.ro
Prof. Dr. BULBOACA Teodor,  bulboacamath.ubbcluj.ro
Obiective
Se urmăreşte ca studentul să înveţe să scrie un material, lucrare ştiinţifică sau metodică, să se orienteze în bazele de date generoase puse la dispoziţie pe internet, să evalueze din punct de vedere ştiinţific o lucrare de matematică şi să aprecieze valoarea ştiinţifică a acesteia în comparaţie cu lucrări similare din acelaşi domeniu. Studentul va trebui să înveţe din experienţa marilor personalităţi ale matematicii româneşti şi internaţionle.
Continutul
Clasificarea subiectelor ştiinţifice. Domeniile matematicii. Tendinţe actuale în dezvoltarea matematicii. Tipuri de noutăţi matematice. Înţelegerea matematicii. Comunicarea matematicii: Publicaţiile din domeniul matematicii. Clasificarea lor. [baze de date de pe internet] Cartea purtătoare de noutăţi matematice. Baze de date privind matematica. Documentarea prin internet. Bazele de date MR, ZM şi ISI. Drumul spre cercetarea ştiinţifică. Tematica de cercetare.
Organizarea activităţii de cercetare. Instrumentele cercetării ştiinţifice. Unde şi cum publicăm noutatea matematică. Criterii de acceptare. Evaluarea unei lucrări matematice. Evaluarea activităţii matematicienilor. Standarde naţionale. Standarde internaţionale. Studii de caz. Personalităţi. Şcoala romănească de matematică. Sociologia matematicii.
Bibliografie
1.I.A. Rus, E. Muntean, Matematica şi informatica. Trecut, prezent şi viitor, Promedia plus, Cluj-Napoca, 1998.
2. S. Mac Lane, Mathematics. Form and Function, Springer, Berlin, 1986.
3. H.F. Moed, Citation Analysis in Research Evaluation, Springer, 2005.
4. P. Odifreddi, The Mathematical Century. The 30 greatest problems of the last 100 years, Princeton Univ. Press, 2004.
5. S. Ramon, Y. Cojal, Drumul spre ştiinţă, Editura Politică, Bucureşti, 1967.
6. J.P. Pier (ed), Development of mathematics: 1950-2000, Birkhauser, Basel, 2000.
7. I.A. Rus, A. Petruşel, G. Petruşel, Fixed point theory: 1950-2000, Romanian Contributions, House of the book of science, Cluj-Napoca, 2002.
8.G. Şt. Andonie, Istoria Matematicii în Romania, Editura Stiinţifică, Bucureşti, 1965,1966,1967.
9.D.I. Papuc, Universul mathematic al civilizaţiei umane, Editura Marineasa Timişoara, 2003.
10.N.E. Steenrod, P.R. Halmos, M.M. Schiffer, J.A. Dieudonne, How to write mathematics, AMS, 1973
Evaluare
Prezentarea a 5 studii de caz din următoarele:

Referat asupra unui articol de sinteză.
Recenzie asupra unei monografii.
Prezentarea unui specialist remarcabil.
Prezentarea unei probleme deschise cu o anumită istorie.
Prezentarea unei noţiuni relevante.
Prezentarea unei reviste de specialitate.
Prezentarea unui studiu de caz din perspectiva cursului.
Legaturi: Syllabus-urile tuturor disciplinelor
Versiunea in limba engleza a acestei discipline
Versiunea in format rtf a acestei discipline