Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca
Facultatea de Matematică şi Informatică
Ciclul de studii: Masterat

FISA DISCIPLINEI

Codul
Denumirea disciplinei
MV046 Proiect (2)
Specializarea
Semestrul
Ore: C+S+L
Categoria
Statutul
Modelare şi simulare - în limba engleza
2
0+0+1
obligatorie
Titularii de disciplina
Prof. Dr. POP Horia Florin,  hfpopcs.ubbcluj.ro
Obiective
La terminarea proiectului, studentul trebuie sa posede:
- deprinderi de cercetare documentara pe o tema data
- abilitatea de a realiza un document pe o tema si cu o structura data (disertatia)
- capacitati de analiza, sinteza si evaluare
- abilitatea de a dezvolta un produs program cu o tematica data.
Continutul
Activitatile de proiect din cele doua semestre reprezinta munca individuala pe care studentul o depune pentru realizarea disertatiei.
Structural, disertatia va avea trei parti
- studiu teoretic
- studiu experimental
- sistemul soft.
Etapele din acest semestru se refera la continuarea si finalizarea lucrarii de disertatie.
Ele sunt
1. Documentarea bibliografica privitoare la studiul experimental si prima versiune a studiului experimental - sapt 3
2. Stabilirea cerintelor pentru aplicatie + etapa de analiza (inclusiv documentatia aferenta) - sapt 5
3. Versiuni intermediare pentru partile teoretica si experimentala - sapt 7
4. Versiunea finala a partilor teoretica si experimentala - sapt 8
5. Proiectarea aplicatiei si documentatia de proiectare - sapt 9
6. Implementarea, testarea si documentarea aplicatiei - sapt 12
Bibliografie
Evaluare
Fiecare dintre etapele mentionate are fixat un termen si o nota de la 1 la 10. Se percep penalizari de intarziere de 1 pct per saptamana de intarziere.
Ponderile aferente etapelor sunt:
1. partea experimentala v1 20%
2. cerinte + analiza 10%
3. partea teoretica si experimentala v2 10%
4. partea teoretica si experimentala final 20%
5. proiectarea aplicatiei 20%
6. implementarea, testarea si documentarea aplicatiei 20%
Nota finala se calculeaza ca medie ponderata a notelor obtinute, considerandu-se ponderile specificate.

Legaturi: Syllabus-urile tuturor disciplinelor
Versiunea in limba engleza a acestei discipline
Versiunea in format rtf a acestei discipline