Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca
Facultatea de Matematică şi Informatică
Ciclul de studii: Licență

FISA DISCIPLINEI

Codul
Denumirea disciplinei
MPM0001 Practică (3 săptămâni)
Specializarea
Semestrul
Ore: C+S+L
Categoria
Statutul
Matematici aplicate
4
0+0+0
obligatorie
Titularii de disciplina
Prof. Dr. PETRUSEL Adrian Olimpiu,  petruselmath.ubbcluj.ro
Conf. Dr. SOOS Anna,  asoosmath.ubbcluj.ro
Obiective
- de a introduce studentul in atmosfera din scoli generale si licee
- de formare a deprinderilor de munca individuala si in grup pe o tema de specialitate sub coordonarea cadrului didactic indrumator si a partenerilor de practica
- de a realiza pe baza unui program sau a unei documentatii date sau selecate un produs solicitat
Continutul
1. Prezentarea temei (enuntul problemei) de tratat /rezolvat si stabilirea task-urilor membrilor echipei .
2. Dezvoltarea specificatiilor detaliate ale proiectului.
3. Analiza proiectului: identificarea entitatilor, relatiilor; scenarii de folosire; diagrame de context de date si de flux de date.
4. Proiectarea: modelul conceptual de date; modelul logic de date; proiectarea prelucrarilor; modelul fizic de date; interfata cu utilizatorul; arhitectura aplicatiei.
5. Implementarea si testarea aplicatiilor dezvoltate, puse la dispozitie impreuna cu documentatiile elaborate pe parcursul etapelor de dezvoltare in reteaua departamentului.
6. Prezentarea proiectului de catre membrii echipei spre evaluare.
Bibliografie
1. D. ANDRICA, D. DUCA, I. PURDEA, I. POP, Matematica de bază. Ed. Studium, Cluj-Napoca, 2002.
2. M. Frentiu, I. Lazăr, Bazele Programării: Proiectarea Algoritmilor, 2000, Ed. Univ. Petru Maior, Tg.Mureş 184 pagini.
3. M. Frentiu, I. Lazăr, S. Motogna, V. Prejmerean, Elaborarea algoritmilor, Ed. Presa Universitara, Clujeana, Cluj-Napoca, 1998, 188 pagini.
4. B. Parv, Analiza si proiectarea sistemelor,Universitatea Babes-Bolyai, Centrul de Formare Continua si Învatamânt la Distanta, Facultatea de Matematica si Informatica, Cluj-Napoca, ed. a III-a, 2003.
5. Tambulea, L., Baze de date, Litografiat Cluj-Napoca 2001.
Evaluare
Evaluarea va consta din urmărirea şi notarea activităţilor săptămânale, cu predarea la timp a fiecărei componente. Proiectul sau aplicaţia realizată va fi notata la finalul perioadei.
Legaturi: Syllabus-urile tuturor disciplinelor
Versiunea in limba engleza a acestei discipline
Versiunea in format rtf a acestei discipline