Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca
Facultatea de Matematică şi Informatică
Ciclul de studii: Masterat

FISA DISCIPLINEI

Codul
Denumirea disciplinei
MO267 Capitole speciale de matematica moderna (2)
Specializarea
Semestrul
Ore: C+S+L
Categoria
Statutul
Algebră şi Geometrie - în limba engleză
2
2+2+0
obligatorie
Analiză Reală şi Complexă - în limba engleză
2
2+2+0
obligatorie
Titularii de disciplina
Lect. Dr. MODOI Gheorghe Ciprian,  cmodoimath.ubbcluj.ro
Prof. Dr. DUCA Dorel,  dducamath.ubbcluj.ro
Obiective
Studentii se vor familiariza cu metodele si tehnicile teoriei optimizarii.
Continutul

1. Analiza convexa in spatial complex
1.1 Multimi convexe
1.2 Teoreme de separare a multimilor convexe
1.3 Conuri
1.4 Polara unei multimi
1.5 Teoreme de alternative
1.6 Functii convexe si generalizari ale functiilor convexe

2. Optimizare in spatial complex
2.1 Probleme de optimizare in spatial complex
2.2 Conditii necesare si conditii suficiente de optim
2.3 Conditii necesare de optim cu ipoteze de diferentiabilitate asupra functiilor
2.4 Conditii suficiente de optim cu ipoteze de diferentiabilitate asupra functiilor
2.5 Proprietati de liniarizare ale problemelor de optimizare

3. Optimizare multicriteriala in spatial complex
3.1 Puncte eficiente, slab eficiente si ideale
3.2 Structura multimii punctelor eficiente
3.3 Probleme de optimizare multicriteriala in spatial complex
3.4 Conditii necesare de eficienta
3.5 Conditii suficiente de eficenta
3.6 Eficienta proprie in optimizarea multicriteriala

Bibliografie
1. J.-P. AUBIN: Optima and Equilibria. An Introduction to Nonlinear Analysis, Springer-Verlag, Berlin/Heidelberg 1993
2. J.-P. AUBIN and I. EKELAND: Applied Nonlinear Analysis, John Wiley and Sons, New York, 1984
3. D.I. DUCA: Multicriteria Optimization in Complex Space, Casa Cartii de Stiinta, Cluj-Napoca, 2005
4. D.I. DUCA: Optimization in Complex Space (in romanian), Ed. GIL, Zalau, 2002
5. C. ZALINESCU: Programare matematica in spatii normate infinit dimensionale, Ed. Academiei Romane, Bucuresti, 1998
Evaluare
Teme de casa. Referate. Examen.
Legaturi: Syllabus-urile tuturor disciplinelor
Versiunea in limba engleza a acestei discipline
Versiunea in format rtf a acestei discipline