Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca
Facultatea de Matematică şi Informatică
Ciclul de studii: Masterat

FISA DISCIPLINEI

Codul
Denumirea disciplinei
MME1016 Capitole speciale de didactică modernă I
Specializarea
Semestrul
Ore: C+S+L
Categoria
Statutul
Matematică Didactică - în limba maghiară
1
2+2+0
specialitate
obligatorie
Titularii de disciplina
Lect. ANDRAS Szilard Karoly,  andraszmath.ubbcluj.ro
Obiective
Prezentarea modelului heuristic al lui Pólya pentru procesul de rezolvare a problemelor, identificarea starilor afective aferente (modelul Lenard) si studiul eficientei predarii gandirii euristice


Continutul
I. Principiile lui Polya
II. Fazele afective ale rezolvarii de probleme (modelul Lenard)
III. Rolul inductiei si analogiilor in procesul rezolvarii
IV. Inductia in geometrie
V. Analogii triunghi-tetraedru
VI. Rolul, efectul si importanta generalizarilor in procesul gandirii euristice (versiunile colorate ale teoremelor lui Helly si Caratheodory)
VII. Exemple si contraexemple
VIII. Proofs without words
IX. Rezolvarea geometrica a unor probleme de algebra
X. Rezolvarea geometrica a unor probleme de analiza
XI. Rezolvarea algebrica a unor probleme de geometrie
XII. Algoritmi in invatamantul preuniversitar
XIII. Posibilitati ale dezvoltarii gandirii euristice la elevi
Bibliografie
• George Pólya: Mathematical Discovery. On understanding, Learning, and Teaching Problem Solving, John Wiley and Sons, 1962. (A problémamegoldás iskolája, Tankönyvkiadó. 1985)
• George Pólya: Mathematics and Plausible Reasoning, Princeton University Press, 1954. (Indukció és analógia, A plauzibilis következtetés 1988,. Gondolat Kiadó)
• Lakatos Imre: Bizonyítások és cáfolatok, Typotex, 1998
• Cofman Judit: What to solve? Oxford University Press,1997
• Kosztolányi József: A problémamegoldási stratégiák tanításáról, teză de doctorat, Univ. Debrecen, 2005


Evaluare
Activitatea in timpul anului (seminar, curs): 30%
Proiect: 40%
Examen final: 30%

Daca un student a lipsit de la cel putin 40% din activitati, atunci are obligatia de a prezenta o lucrare separata dintr-o tema stabilita de cadrul didactic.

Legaturi: Syllabus-urile tuturor disciplinelor
Versiunea in limba engleza a acestei discipline
Versiunea in format rtf a acestei discipline