Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca
Facultatea de Matematică şi Informatică
Ciclul de studii: Masterat

FISA DISCIPLINEI

Codul
Denumirea disciplinei
MMA1023 Aspecte metodice în analiza elementară II
Specializarea
Semestrul
Ore: C+S+L
Categoria
Statutul
Matematică Didactică - în limba maghiară
2
2+2+0
specialitate
obligatorie
Titularii de disciplina
Conf. Dr. FINTA Zoltan,  fzoltanmath.ubbcluj.ro
Obiective
Aprofundarea unor cunostiinte de calcul integral pentru functii reale
de o variabila reala.
Continutul
1) Functii integrabile Riemann
2) Clase de functii speciale
3) Teoreme de medii ale calcului integral
4) Inegalitati discrete, inegalitati integrale
5) Integrare numerica
6) Aplicatii ale integralelor Riemann
7) Integrale improprii
8) Siruri de functii (1)
9) Siruri de functii
10) Probleme de concurs
11) Probleme de concurs
12) Probleme de concurs
13) Probleme de concurs
14) Probleme de concurs
Bibliografie
1) Balazs M. - Hathazi A.: Matematika, Erdelyi Tankonyvtanacs, Kolozsvar, 2006.
2) Balazs M.: Matematikai analizis, Erdelyi Tankonyvtanacs, Kolozsvar, 2006.
3) Craciun C.V.: Analiza matematica (Materiale pentru perfectionarea profesorilor de
liceu), Universitatea din Bucuresti, Facultatea de Matematica, Bucuresti, 1992.
4) Craciun C.V.: Contraexemple in analiza matematica, Universitatea din Bucuresti,
Facultatea de Matematica, Bucuresti, 1989.
5) Craciun C.V.: Teoreme de medie in analiza matematica, Universitatea din Bucuresti,
Facultatea de Matematica, Bucuresti, 1986.
6) Gelbaum B.R.-Olmsted J.M.H.: Contraexemple in analiza, Editura Stiintifica,
Bucuresti, 1989.
7) Siretchi Gh.: Calculul diferential si integral, vol. I-II, Editura Stiintifica si
Enciclopedica, Bucuresti, 1985.
8) Siretchi Gh.: Calculul diferential, Universitatea din Bucuresti, Facultatea de
Matematica, Bucuresti, 1983.
9) Siretchi Gh.: Functii cu proprietatea Darboux, Universitatea din Bucuresti,
Facultatea de Matematica, Bucuresti, 1986.
10)Radulescu S.-Radulescu M.: Teoreme si probleme de analiza matematica, Editura
Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 1982.
Evaluare
Examen scris.
Legaturi: Syllabus-urile tuturor disciplinelor
Versiunea in limba engleza a acestei discipline
Versiunea in format rtf a acestei discipline