Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca
Facultatea de Matematică şi Informatică
Ciclul de studii: Masterat

FISA DISCIPLINEI

Codul
Denumirea disciplinei
MC269 Modele statistice computationale
Specializarea
Semestrul
Ore: C+S+L
Categoria
Statutul
Modelare şi simulare - în limba engleza
1
2+2+1
obligatorie
Titularii de disciplina
Prof. Dr. BLAGA Petru,  pblagacs.ubbcluj.ro
Obiective
Cunoaşterea şi simularea unor modele ale statisticii matematice orientate pe produse software.
Continutul
1. Modele statistice şi software pentru modele statistice: Elemente de bază ale
teoriei probabilităţilor şi statisticii, generări de numere aleatoare, proceduri soft
(Matlab) pentru modelare probalistică şi statistică.
2. Proceduri pentru reprezentarea datelor statistice: prezentarea sistematizată şi
grafică a datelor statistice, utilizarea produselor software pentru prelucrarea
datelor statistice
3. Statistică descriptivă cu Matlab. Simulare în Matlab.
4. Modele statistice pentru estimare: estimarea parametrilor folosind metode ale
statisticii matematice, metoda verosimilitaţii maxime, intervale de încredere.
5. Modele statistice pentru ipoteze statistice: teste pentru valori medii, teste pentru
dispersii, teste de concordanţă, teste pentru compararea a două sau mai multor
populaţii
6. Regresie liniară multiplă: modelul liniar general, modelul Gauss-Markov, modelul
liniar clasic.
7. Regresie liniară generalizată.
8. Analiză de varianţă: analiză de varianţă cu un factor, analiză de varianţa cu doi
factori (fără interacţiune, cu interacţiune).
Bibliografie
1. Agratini, O., Blaga, P., Coman, Gh., Lectures on Wavelets, Numerical Methods, and
Statistics, Casa Cărţii de Stiinţă, Cluj-Napoca, 2005.
2. Blaga, P., Statistică... prin Matlab, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2002.
3. Lebart, L., Morineau, M. G., Fenelon, J.-P., Traitment des donnees statistiques,
Dunod, Paris, 1982.
4. Lehmann, E. L., Testing statistical hypotheses, Springer, New York, 1997.
5. Montgomery, D. C., Peck, E. A., Vining, G. G., Introduction to linear analysis, John
Wiley & Sons (3rd ed.), New York, 2001.
6. Saporta, G., Probabilites, analyse des donnees et statistique, Edition Technip,
Paris, 1990.
7. Tassi, Ph., Methodes statistiques, Economica (2n ed.), Paris, 1989.
8. Schverish, M. J., Theory of statistics, Springer, New York, 1995.
9. Stapleton, J. H., Linear statistical models, John Wiley & Sons, New York, 1995.
10. Weerahndi, S., Exact statistical methods for data analysis, Springer, New York, 1994.
Evaluare
Nota finală se constituie din:
Examen scris la sfârşit de semestru : 50%
Participarea activă la activităţile didactice : 25%
Evaluarea temelor din timpul semestrului : 25%
Legaturi: Syllabus-urile tuturor disciplinelor
Versiunea in limba engleza a acestei discipline
Versiunea in format rtf a acestei discipline