Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca
Facultatea de Matematică şi Informatică

Planul de învătământ
pentru anul universitar 2007/2008

Specializarea Modele matematice în Mecanică şi Astronomie - în limba engleză

Semestrul 1

Cod Denumire
Ore: C+S+L
Finalizare
Credite
MM277 Capitole speciale de mecanica fluidelor (in limba engleza)
2+2+0
E
7 cr.
ME281 Elemente finite şi elemente de frontieră
2+2+0
E
8 cr.
MM262 Astronomie observaţională
2+2+0
E
8 cr.
MM278 Mecanica mediilor continue (in limba engleza)
2+1+1
E
7 cr.
TOTAL
8+7+1=16
 
30 cr.

Semestrul 2

Cod Denumire
Ore: C+S+L
Finalizare
Credite
MM271 Metode numerice în mecanica fluidelor (in limba engleza)
2+2+0
E
9 cr.
MC267 Analiza wavelets (limba engleza)
2+2+0
E
9 cr.
MM268 Structura şi evoluţia stelară
2+2+0
E
9 cr.
MV071 Proiect (1)
0+0+3
E
3 cr.
TOTAL
6+6+3=15
 
30 cr.