Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca
Facultatea de Matematică şi Informatică
Ciclul de studii: Masterat

FISA DISCIPLINEI

Codul
Denumirea disciplinei
MV071 Proiect (1)
Specializarea
Semestrul
Ore: C+S+L
Categoria
Statutul
Modele matematice în Mecanică şi Astronomie - în limba engleză
2
0+0+3
obligatorie
Sisteme distribuite în Internet şi Intranet
1
0+0+3
obligatorie
Titularii de disciplina
Prof. Dr. BOIAN Florian Mircea,  florincs.ubbcluj.ro
Obiective
Bibliografie
Evaluare
Legaturi: Syllabus-urile tuturor disciplinelor
Versiunea in limba engleza a acestei discipline
Versiunea in format rtf a acestei discipline