Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca
Facultatea de Matematică şi Informatică
Ciclul de studii: Licență

FISA DISCIPLINEI

Codul
Denumirea disciplinei
MMA0005 Funcţii reale
Specializarea
Semestrul
Ore: C+S+L
Categoria
Statutul
Matematică
4
2+2+0
specialitate
obligatorie
Matematică informatică
4
2+2+0
specialitate
obligatorie
Titularii de disciplina
Prof. Dr. BULBOACA Teodor,  bulboacamath.ubbcluj.ro
Conf. Dr. ANISIU Valeriu,  anisiumath.ubbcluj.ro
Asist. NECHITA Veronica Oana,  vnechitamath.ubbcluj.ro
Obiective
Insusirea notiunilor si rezultatelor de baza din topologia generala si teoria masurii si integralei.
Continutul
1. SPATII METRICE: Definitia spatiului semi-metric. Multimi deschise si inchise. Convergenta in spatii metrice. Siruri Cauchy si notiunea de completitudine. Compacticitatea unei multimi. Spatiul euclidian Rm. Spatii separabile si spatii Baire. Functii continue.
2. MASURA LEBESQUE IN Rm: Paralelipipede in Rm. Multimi elementare. Volumul unui paralelipiped si volumul unei multimi elementare. Multimi masurabile Lebesque.
3. INTEGRALA LEBESQUE PE Rm: Functii masurabile Lebesque. Integrala Lebesque a unei functii masurabile si marginite.
Bibliografie
1. V. Anisiu, Topologie si teoria masurii. Univ. "Babes-Bolyai",1995.
2. D. Borsan, H. Wiesler, Analiza II, Teoria masurii si integrarii, Univ. "Babes-Bolyai", 1979.
3. Gh. Calugareanu, Elemente de teoria functiilor de o variabila complexa, E.D.P., Bucuresti, 1963.
4. B. Chabat, Introduction a l'analyse complexe, Tome 1, Fonctions d'une variable, Moscou, 1990.
5. C. Craciun, Lectii de analiza matematica, Univ. Bucuresti, 1984.
6. M. Evgrafov, Recuiel de problemes sur la theorie des functions analytiques, Ed. Mir, Moscou, 1974.
7. P. Hamburg, P. T. Mocanu, N. Negoescu, Analiza matematica, E. D. P., Bucuresti, 1982.
8. O. Mayer, Teoria functiilor de o variabila complexa, Ed. Acad., Bucuresti, 1981.
9. Gh. Mocanu, Gh. Stoian, E. Visinescu, Teoria functiilor de o variabila complexa, Culegere de probleme, E.D.P., Bucuresti, 1970.
10. P. T. Mocanu, Functii complexe, Univ. "Babes-Bolyai" Cluj-Napoca, 1972.
Evaluare
Examen.
Legaturi: Syllabus-urile tuturor disciplinelor
Versiunea in limba engleza a acestei discipline
Versiunea in format rtf a acestei discipline