Universitatea "Babes-Bolyai" Cluj-Napoca
Facultatea de Matematica si Informatica

Planul de învătământ
pentru anul universitar 2006/2007

Specializarea Matematici aplicate

Semestrul 5

Cod Denumire
Ore: C+S+L
Finalizare
Credite
ME001 Ecuatii diferentiale si sisteme dinamice (1)
2+2+0
E
6 cr.
MC001 Analiză numerică (1)
2+2+2
E
6 cr.
ME012 Modelare matematică
2+2+0
E
6 cr.
MO052 Metode nenetede in matematica economica
2+2+0
E
6 cr.
MI010 Analiza şi proiectarea sistemelor
2+2+0
E
6 cr.
TOTAL
10+10+2=22
 
30 cr.
Discipline facultative:
YZ105 Didactica specialitatii. Matematica
2+1+0
C
4 cr.

Semestrul 6

Cod Denumire
Ore: C+S+L
Finalizare
Credite
ME002 Ecuatii diferentiale si sisteme dinamice (2)
2+1+0
E
6 cr.
MC003 Probabilitati
2+2+0
E
6 cr.
MI038 Birotică
2+0+2
C
6 cr.
MS071 Curs opţional 1
2+2+0
E
6 cr.
MS072 Curs opţional 2
2+1+0
C
6 cr.
TOTAL
10+6+2=18
 
30 cr.
Discipline facultative:
YZ207 Practica pedagogică observativă
0+4+0
C
4 cr.
YZ208 Instruire asistata de calculator
1+2+0
C
3.5 cr.
Discipline oferite pentru cursul optional 1.
MC002 Analiză numerică (2)
2+1+0
6 cr.
MM001 Mecanică teoretică (1)
2+2+0
6 cr.
Discipline oferite pentru cursul optional 2.
MA026 Algebra computationala
2+1+0
6 cr.
MG008 Geometrie computaţională
2+1+0
6 cr.
MM003 Astronomie
2+1+1
6 cr.

Semestrul 7

Cod Denumire
Ore: C+S+L
Finalizare
Credite
MC004 Statistică matematică
2+1+2
E
6 cr.
ME003 Ecuatii cu derivate partiale (1)
2+2+0
E
6 cr.
MO057 Optimizare
2+2+0
E
6 cr.
MS073 Curs opţional 3
2+2+0
C
6 cr.
MS074 Curs opţional 4
2+2+0
C
6 cr.
TOTAL
10+9+2=21
 
30 cr.
Discipline facultative:
MA006 Istoria matematicii
2+0+0
C
3 cr.
YZ108 Practica pedagogică. Matematică
0+4+0
C
4 cr.
YZ111 Educatie interculturala
1+2+0
C
3.5 cr.
YZ112 Managementul activitatii didactice
1+2+0
C
3.5 cr.
YZ113 Consiliere educationala
1+2+0
C
3.5 cr.
Discipline oferite pentru cursul optional 3.
ME048 Teoria punctului fix si aplicatii
2+2+0
6 cr.
ME017 Dinamici economice
2+2+0
6 cr.
MO014 Capitole speciale de cercetare operaţionala
2+2+0
6 cr.
MO053 Control optimal
2+2+0
6 cr.
Discipline oferite pentru cursul optional 4.
MC021 Pachete de programe statistice
2+0+2
7 cr.
MI015 Algoritmica grafelor
2+1+1
7 cr.

Semestrul 8

Cod Denumire
Ore: C+S+L
Finalizare
Credite
MP003 Econometrie
2+2+0
E
6 cr.
ME046 Tehnici de simulare numerica cu Matlab
2+0+2
E
6 cr.
MS075 Curs opţional 5
2+2+0
C
6 cr.
MS076 Curs opţional 6
2+2+0
E
6 cr.
MS077 Curs opţional 7
2+0+2
C
6 cr.
TOTAL
10+6+4=20
 
30 cr.
Discipline oferite pentru cursul optional 5.
ME004 Ecuatii cu derivate partiale (2)
2+2+0
6 cr.
MO049 Optimizare vectoriala
2+2+0
6 cr.
Discipline oferite pentru cursul optional 6.
MO041 Programare întreagă
2+2+0
6 cr.
MP005 Teoria asigurărilor
2+2+0
6 cr.
Discipline oferite pentru cursul optional 7.
MI016 Programare Windows
2+0+2
6 cr.
MI050 Reţele de calculatoare
2+0+2
6 cr.