Universitatea "Babes-Bolyai" Cluj-Napoca
Facultatea de Matematica si Informatica
FISA DISCIPLINEI

Geometrie
Cod
Semes-
trul
Ore: C+S+L
Tipul
Specializarea
MMG0002
2
3+2+0
obligatorie
Informatică
Cadre didactice indrumatoare
Conf. Dr. BLAGA Paul Aurel,  pablagacs.ubbcluj.ro
Prof. Dr. VARGA Csaba Gyorgy,  csvargacs.ubbcluj.ro
Lect. Dr. TOPAN Liana Manuela,  ltopanmath.ubbcluj.ro
Obiective
In prima parte cursul face o trecere gradata de la geometria studiata in liceu la principalele notiuni ale geometriei trei dimenisonale, dupa care sunt abordate analitic obiectele geometriei trei dimensionale.
Continut
I. Transformari geometrice.
1. Izometriile planului: simetrii, translatii, rotatii.
2. Omotetia.
3. Inversiunea.
II. Geometrie analitica plana.
1. Spatiul vectorial al vectorilor liberi.
2. Caracterizarea vectoriala a dreptelor in plan.
3. Ecuatiile carteziene ale dreptelor in plan.
4. Cercul.
5. Conice.
III. Geometrie analitica in spatiu.
1. Caracterizarea vectoriala a dreptelor si planelor.
2. Ecuatiile carteziene ale dreptelor.
3. Ecuatiile carteziene ale planelor.
4. Sfera.
5. Studiul cuadricelor pe ecuatii reduse.
6. Generarea suprafetelor.
Bibliografie
1. D. Andrica, L. Ţopan – Analytic Geometry, Cluj University Press, 2004
2.M. Audin – Geometry, Springer, 2003
3.M. Berger – Geometry (vol. I şi II), Springer, 1987
4.P. A. Blaga – Lectures on Classical Differential Geometry, Risoprint, 2005
5.D. Dogaru – Elemente de grafică tridimensională, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1988
6.P. A. Eggerton, W.S. Hall – Computer Graphics (Mathematical First Steps), Prentice Hall, 1999
7.N.N. Golovanov – Geometriceskoe modelirovanie, Izd. Fizmatlit, 2002 (în limba rusă)
8.C.F. Hoffmann – Geometric and Solid Modeling, Morgan Kaufmann, 1989
9.M.E. Mortenson – Geometric Modeling (ediţia a II-a), John Wiley, 1995
10.D.F. Rogers, J.A. Adams – Mathematical Elements for Computer Graphics (ediţia a II-a), McGraw-Hill, 1990
Evaluare
Examen oral.
Legaturi: Syllabus-urile tuturor disciplinelor
Versiunea in limba engleza a acestei discipline
Versiunea in format rtf a acestei discipline