Universitatea "Babes-Bolyai" Cluj-Napoca
Facultatea de Matematica si Informatica
FISA DISCIPLINEI

Sisteme dinamice
Cod
Semes-
trul
Ore: C+S+L
Tipul
Specializarea
MME0002
2
2+1+1
obligatorie
Informatică
Cadre didactice indrumatoare
Prof. Dr. TRIF Damian,  dtrifmath.ubbcluj.ro
Obiective
Introducere in problemele de baza ale modelarii matematice si sistemelor dinamice
Continut
Introducere (terminologie de baza, exemple, sistemele dinamice si calculatoarele)
Partea I-a: Sisteme dinamice discrete si continue (recurente si ecuatii diferentiale ordinare ca sisteme dinamice, ecuatii de ordinul I si de ordin mai inalt, teoreme de existenta, ecuatii liniare generale, probleme la limita)
Partea a II-a: Analiza calitativa (multimi limita, puncte singulare, teoria stabilitatii, multimi invariante, aplicatii Poincare, teoria bifurcatiei)
Partea a III-a: Metode numerice (solutii aproximative, stabilitate numerica, metoda continuarii, metode numerice in bifurcatii, haos)
Bibliografie
Davis Jon H., Differential Equations with MAPLE: an Interactive Approach, Birkhäuser, 2001.
Enns R. H., McGuire G., Nonlinear Physics with Maple for Scientists and Engineers, Birkhäuser, 1997.
Hairer E., Numerical Geometric Integration, Internet course, 1999, http://www.unige.ch/math/folks/hairer/polycop.html
Lynch S., Dynamical Systems with Applications using MATLAB, Birkhäuser, 2004.
Rus I.A., Ecuatii diferentiale, ecuatii integrale si sisteme dinamice, Transilvania Press, 1996.
Trif D., Metode numerice in teoria sistemelor dinamice, Transilvania Press, 1997.
Evaluare
1. Doua lucrari de control 20% fiecare din nota finala
2. Caiet de laborator 10%
3. Examen final, 50%
Legaturi: Syllabus-urile tuturor disciplinelor
Versiunea in limba engleza a acestei discipline
Versiunea in format rtf a acestei discipline