About

Curriculum vitae

Numele şi prenumele Diosan Laura Silvia
Data naşterii 29 februarie 1980
Funcţia didactică actuală Conferentiar universitar
Instituţia la care este titular Universitatea Babes Bolyai
Adresa de corespondenţă Str. Kogalniceanu, nr 1, Cluj Napoca, 400 084
E-mail lauras@cs.ubbcluj.ro
Studii Data absolvirii Instituţia
Studii doctorale 16 octobrie 2008 Laboratoire Informatique, Traitement de l’Information et Systemes, Institute National des Sciences Appliquees si Facultatea de Matematica si Informatica, Universitatea Babes Bolyai, Cluj Napoca, Romania
Studii de master Iunie 2004 Facultatea de Stiinte Economice, Universitatea Babes Bolyai, Cluj Napoca, Romania
Studii de licenta Iunie 2004 Facultatea de Matematica si Informatica, Universitatea Babes Bolyai, Cluj Napoca, Romania
Studii de licenta Iunie 2003 Facultatea de Stiinte Economice, Universitatea Babes Bolyai, Cluj Napoca, Romania
Cariera didactică –Denumirea funcţiei didactice Perioada CalitateaTitular/asociat Instituţia de învăţământ
conferenţiar 1 aprilie 2013 – present titular Facultatea de Matematica si Informatica, Universitatea Babes Bolyai, Cluj Napoca, Romania
lector 1 octombrie 2009 – 31 martie 2013 titular Facultatea de Matematica si Informatica, Universitatea Babes Bolyai, Cluj Napoca, Romania
asistent 1 octombrie 2007 – 1 octombrie 2009 titular Facultatea de Matematica si Informatica, Universitatea Babes Bolyai, Cluj Napoca, Romania
doctorand 1 octombrie 2004 – 30 septembrie 2007 titular Facultatea de Matematica si Informatica, Universitatea Babes Bolyai, Cluj Napoca, Romania
Publicaţii, alte rezultate ale activităţii didactice şi de cercetare ştiinţifică Număr
Cărţi, monografii, materiale de studiu

1

Articole în reviste cotate ISI

10

Articole în ISI proceedings

21

Alte articole

30

Participări la conferinţe internaţionale

24

Participări la conferinţe interne

7

Membru în comitete de organizare sau ştiinţifice ale unor conferinţe

8

 

 1. Domenii de interes ştiinţific
  • Calcul evolutiv
  • Programare genetica
  • Probleme NP-compelte
  • Inteligenta sociala
  • Modelare financiara
  • Invatare automata
  • Robotica
 2. Limbi străine cunoscute
  • Engleza
  • Franceza
 1.  Membru în organizaţii ştiinţifice şi profesionale
  • ACM
  • IEEE CS
  • IEEE CIS
  • INNS
 2. Activitate didactică
  • Inteligenta artificiala
  • Roboti inteligenti
  • Programare orientata obiect
  • Programare logica si functionala
  • Structuri de date
  • Fundamentele programarii
  • Metode avansate de programare
  • Proiect individual
 3. Vizite didactice şi de cercetare internaţionale
  • INSA Scholarship, Rouen, France, June, 2008
  • INSA Scholarship, Rouen, France, January, 2008
  • INSA Scholarship, Rouen, France, September, 2007
  • IWCSN Grant, Sovata, Romania, July, 2007
  • INSA Scholarship, Rouen, France, May, 2007
  • INSA Scholarship, Rouen, France, September, 2006
  • ECAI 2006 Grant, Riva del Garda, Italy, August, 2006
  • CEEPUS Scholarship, Budapest, Hungary, June, 2006
  • INSA Scholarship, Rouen, France, May-June, 2006
  • EuroGP 2006, Travel grant, Budapest, Hungary, April, 2006.
  • INSA Scholarship, Rouen, France, January-February, 2006
 4. Activităţi editoriale şi de referent
  • International Journal of Applied Metaheuristic Computing (IJAMC)
  • International Journal of Applied Metaheuristic Computing
  • Soft Computing
  • International Journal of Computational Intelligence Research
  • International Journal of Computer Mathematics
  • International Journal on Artificial Intelligence Tools
  • International Journal of Innovative Computing and Applications
  • Journal of Heuristics
  • IEEE Transaction on Evolutionary Computation
  • INTERNATIONAL JOURNAL of COMPUTERS, COMMUNICATIONS & CONTROL
  • Information Science
  • Pattern Recognition Letters
  • Studia informatica
  • Neural Computing and Applications
 5. Membru în comitete de organizare sau ştiinţifice ale unor conferinţe internaţional
  • First International Conference on ‘Networked Digital Technologies, NDT 2009
  • International Conference Knowledge Engineering: Principles and Techniques, KEPT 2009
  • International Conference Knowledge Engineering: Principles and Techniques, KEPT 2007
  • Seventh International Conference on Intelligent Systems Design and Applications, ISDA’07.
  • 9th International Symposium on Symbolic and Numeric Algorithms for Scientific Computing, SYNASC 2007.
  • International Conference on Computational Intelligence for Modelling, Control and Automation, CIMCA06
  • Sixth International Conference on Intelligent Systems Design and Applications, ISDA’06.
  • Bio-Inspired Computing: Theory and Applications, BIC-TA’06
 6. Activitatea publicistică
  • Articole publicate în reviste cotate ISI – 10 articole
  • Articole publicate în ISI proceedings – 16 articole
  • Articole publicate în reviste internaţionale – 3 articole
  • Articole publicate în volume ale unor conferinţe internaţionale cu referenţi – 12 articole
  • Articole publicate în reviste naţionale – 7 articole
  • Articole publicate în volume ale unor conferinţe naţionale – 9 articole
  • Cărţi publicate în edituri internaţionale – 1 capitol
 7. Participări la programe de cercetare
  • Participări la programe de cercetare finanţate din sursă internaţională
   • ASICOM – Architecture de Systeme d’information Interoperable pour les industries du Commerce, Le Conseil Scienti¯que du P^ole de Competitivite Industries du Commerce le 05/10/2007 et issu d’un groupe de travail constitue dans la dynamique de ce pole et le comite de labellisation du pole Logistique Seine Normandie en date du 27/11/2007, 2008-2010
   • Project Canadian LORNET – system TELOS (TeleLearning Operation System), NSERC (Canada), 2005 (Colaborator)
   • VODEL – Valorisation Ontologique des Dictionnaires Electroniques, ANR (Agence Nationale de la Recherche), programme RNTL (Reseaux National des Technologies Logicielles), 2005-2007 (Membru)
  • Participări la programe finanţate din sursă naţională
   • Calcul natural de excelenta, CNCSIS grant (Romania), 2007-2010 (Membru)
   • Noi modele de calcul natural in studiul complexitatii si in rezolvarea problemelor complexe, PN II – Parteneriate in domeniile prioritare, 2007-2010 (Membru)
   • Programare Genetica de Excelenta, CEEX (Romania), 2006-2008 (Membru)
   • Algoritmi si modele de calcul avand ca sursa de inspiratie procese biologice si fizice, grant intern UBB, 2006-2008 (Membru)
   • Natural Computing. Applications in bio-nano-technologies and in bio-information, grant intern UBB, 2005-2008. (Membru)
   • Evolutionary Computation: New paradigms, techniques and Evolutionary Algorithms classes. Applications in Optimization and Artificial Intelligence, CNCSIS grant (Romania), 2003-2006 (Membru)
  • Coordonări de programe finanţate din sursă naţională
   • Developing and optimisation of hybrid methods based on evolutionary techniques. Applications for NP-complete optimisation problems, CNCSIS grant (Romania), 2007-2009. (Director)