Research Institute - MSc programme
Applied Computational Intelligence

Contents

Motivația programului

Complexitatea problemelor din lumea reală, necesitatea de a realiza sisteme software complexe care să se adapteze în continuu la un mediu dinamic cum este lumea reală conduc la un interes din ce în ce mai mare în direcţia utilizării unor tehnicilor ale inteligenţei computaţionale în dezvoltarea aplicaţiilor specifice.

Inteligenţa computaţională este subdomeniu al Inteligenţei Artificiale care se ocupă cu proiectarea, aplicarea şi dezvoltarea paradigmelor computaţionale inspirate din domenii precum cele biologice, sociale şi lingvistice. Este vorba în special de sisteme fuzzy, reţele neuronale, sisteme cognitive, sisteme inspirate din natură şi sisteme inteligente hibride în care sunt conţinute toate aceste paradigme. Specializarea de master "Inteligenţă Computaţională Aplicată" (ICA) îşi propune să acopere aspectele teoretice, aplicate şi practice ale acestor paradigme computaţionale. Ne propunem în special legarea tehnicilor inteligenţei computaţionale de proiecte şi aplicaţii din lumea reală în domenii cum ar fi cel financiar, teoria jocurilor, ştiinţe biologice şi medicină, bio-informatică, industrie, lingvistică şi inginerie software.

Utilizarea tehnicilor inteligenţei artificiale în sectoare precum cel economic şi comercial continuă să se extindă şi să se dezvolte rapid. Multe tehnici algoritmice şi computaţionale din inteligenţa artificială care până nu demult erau în vârful cercetării din domeniu, în prezent sunt utilizate frecvent în practică. Spre exemplu descoperirea cunoştinţelor în volume mari de date (bazate pe reţele neuronale sau alte tehnici ale inteligenţei artificiale) este o arie comercială în rapidă dezvoltare de care multe companii sunt din ce în ce mai interesate, iar pe de altă parte industria jocurilor este dependentă din ce în ce mai mult de inteligenţa artificială pentru a genera medii de joc şi oponenţi cât mai apropiaţi de realitate.

Tehnici computaţionale noi sunt folosite în descoperirea cunoştinţelor şi învăţare automată, în special pentru identificarea relaţiilor în date temporale şi a soluţiilor pentru o varietate de probleme complexe, incluzând planificare şi optimizare. Aceste tehnici au potenţial deosebit pentru a furniza companiilor un nivel de competitivitate ridicat în dezvoltarea de noi produse, cum ar fi noi medicamente sau produse din diferite domenii.

În prezent e un interes din ce în ce mai crescut în utilizarea tehnicilor inteligenţei artificiale, în special cele ale inteligenţei computaţionale în sectoarele industriale şi comerciale. Cunoştinţele teoretice şi practice legate de tehnici de programare din domeniul Inteligenţei Computaţionale sunt absolut necesare programatorilor şi cercetătorilor din organizaţii moderne şi inovative. Considerând aceste aspecte, programul de master ICA va furniza absolvenţilor săi competenţe, abilităţi şi cunoştinţe necesare pentru a ţine pasul cu dezvoltarea extrem de rapidă a unui domeniu în continuă dezvoltare precum Ştiinţa Calculatoarelor. Programul este proiectat pentru a furniza studenţilor cunoştinţe recente şi abilităţi computaţionale în domeniul învăţării automate şi a metodelor inteligente de descoperire a cunoştinţelor.

Programul ICA este interdisciplanar, îşi propune să furnizeze şi să îmbine cele mai recente cunoştinţe şi abilităţi computaţionale în domenii precum: inteligenţa artificială (instruirea automată, metode inteligente de descoperire a cunoştinţelor şi prelucrare a datelor, calcul neconvenţional), aplicaţii ale inteligenţei computaţionale (în lingvistică, ingineria software, metode de simulare), ingineria software (modelarea softului, gestiunea proiectelor soft, programare distribuită avansată), matematică computaţională (modelare matematică, statistică computaţională).

Studenţii care vor urma specializarea de master ICA vor avea competenţe în direcţia aplicării tehnicilor inteligenţei computaţionale în rezolvarea problemelor complexe din lumea reală, ceea ce va deschide perspective de angajare în companii software în care e utilă proiectarea unor sisteme soft inteligente pentru modelarea diferitelor procese în cadrul instituţiilor: domeniul bancar şi cel al afacerilor; companii care se ocupă cu dezvoltarea jocurilor pe calculator unde e necesară utilizarea unor sisteme inteligente adaptive; companii farmaceutice care proiectează sisteme inteligente pentru modelarea diferite medicamente şi interacţiunile acestora; domenii industriale (cum ar fi industria petrolului, a oţelului, industria chimică sau auto) în care e necesară proiectarea unor sisteme inteligente de modelare şi control.

De asemenea, programul furnizează oportunităţi de a învăţa mai multe despre aplicaţii ale Inteligenţei Computaţionale în domeniul comercial, industrial, dezvoltarea de soft, mai ales în direcţii în care membrii colectivului nostru de cercetare (Inteligenţă Computaţională Aplicată) au expertiză în cercetare cum ar fi analiza inteligentă a datelor, instruire automată, recunoaşterea formelor, reprezentarea cunoştinţelor, lingvistică computaţională, aplicarea tehnicilor inteligenţei computaţionale în ingineria software. Programul ICA este destinat tuturor celor care sunt interesaţi în dezvoltarea de aplicaţii software complexe folosind tehnici ale inteligenţei computaţionale. Programul este potrivit acelora care doresc să se specializeze în domeniul inteligenţei computaţionale aplicate, cât şi celor care lucrează deja în domeniul IT şi altele asociate acestuia, cum ar fi dezvoltare de soft, şi doresc să îşi îmbogăţească cunoştinţele. Cunoştinţele acumulate pe parcursul celor doi ani de studiu la secţia de master ICA vor servi ca o bază teoretică şi aplicativă şi acelor absolvenţi care doresc să urmeze un doctorat în domeniul inteligenţei artificiale aplicate.

Universităţi importante din Europa şi America de nord oferă programe de master cu profil similar. Dintre acestea, amintim aici următoarele:

(c) Prof.dr. Horia F. Pop