Research Institute - Interest

Complexitatea problemelor din lumea reală, necesitatea de a realiza sisteme software complexe care să se adapteze incontinuu la un mediu dinamic cum este lumea reală conduc la un interes din ce ȋn ce mai mare ȋn direcția utilizării unor tehnicilor ale inteligenței computaționale ȋn dezvoltarea aplicațiilor specifice. Inteligenţa computaţională este subdomeniu al Inteligenţei Artificiale care se ocupă cu proiectarea, aplicarea şi dezvoltarea paradigmelor computaţionale inspirate din domenii precum cele biologice, sociale şi lingvistice. Este vorba în special de sisteme fuzzy, reţele neuronale, sisteme cognitive, sisteme inspirate din natură şi sisteme inteligente hibride în care sunt conţinute toate aceste paradigme. Institutul de cercetare îşi propune cercetări ale aspectelor teoretice, aplicate şi practice ale acestor paradigme computaţionale. În prezent e un interes din ce ȋn ce mai crescut ȋn utilizarea tehnicilor inteligenței artificiale, ȋn special cele ale inteligenței computaționale ȋn sectoarele industriale și comerciale, de aceea ne propunem în special legarea tehnicilor inteligenţei computaţionale de proiecte şi aplicaţii din lumea reală în domenii cum ar fi cel financiar, teoria jocurilor, ştiinţe biologice şi medicină, bioinformatică, industrie, lingvistică şi inginerie software. Membrii colectivului institutului de cercetare au o activitate de cercetare remarcabilă, concretizată ȋn publicații științifice de prestigiu. Printre direcțiile de cercetare ale institutului , direcții ȋn care au fost obținute deja rezultatele științifice deosebit de valoroase, amintim următoarele: metode inteligente de analiză a datelor, analiza conceptelor formale, aplicații ale inteligenței computaționale ȋn bioinformatică, aplicarea tehnicilor de instruire automată ȋn ingineria software, lingvistică computațională și metode de analiză cantitativă şi calitativă a textelor, gestiunea și analiza inteligentă a datelor medicale, ingineria software bazată pe căutare, gestiunea și analiza inteligentă a datelor medicale, metode și aplicații ale ȋnvățării prin ȋntărire.

Servicii inovative oferite către comunitate

Servicii specifice

Servicii de consultanță