Research Institute - Impact

Rezultatele științifice obținute de către membrii unității de cercetare "Inteligență Computațională Aplicată" și materizalizate prin publicații ȋn reviste ISI de prestigiu, au un impact deosebit asupra cercetării fundamentale și aplicate ȋn domeniul Inteligenței Computaționale, impace dovedit prin citări ȋn reviste și conferințe ISI de prestigiu. De asemenea, membrii unității de cercetare au deschis direcții noi de cercetare, cum ar fi utilizarea tehnicilor de ȋnvățare automată pentru rezolvarea unor probleme ale ingineriei software (determinarea automată a refactorizărilor și identificarea aspectelor), utilizarea tehnicilor de ȋnvățare prin ȋntărire ȋn rezolvarea unor probleme de bionformatică, contribuții citate extensiv ȋn literatura de specialitate (inclusiv ȋn teze de doctorat și masterat). Cele menționate anterior sunt o confirmare ȋn plus a vizibilității și a recunoașterii internaționale a rezultatelor de cercetare ale membrilor unității de cercetare.

Detalii privind vizibilitatea cercetătorilor din echipa institutului

Web of Science (ianuarie 2021)

Scopus (ianuarie 2021)

Google Scholar (ianuarie 2021)

Lecții invitate (2015-2020)