Oracle spatial

In aplicaţiile practice se folosesc şi date geospaţiale, care se refera la localizarea (geografică) a unor obiecte pe glob, dar şi la forma şi dimensiunile acestor obiecte. Sistemele care memorează, prelucrează, vizualizează datele obişnuite şi aceste date geospaţiale se numesc sisteme informatice geografice (GIS). GIS este definit de OGC (Open Geospatial Consortium), care este un consortiu format din 369 companii, agenţii guvernamentale şi universităţi care colaboreaza la elaborarea unor standarde (specificatii) care apar sub numele de OpenGIS® Standards and Specifications. In ultimii ani au apărut componente GIS open source şi standarde (OGC, WMS, WFS) pentru a se asigura schimbul de informaţii între aplicaţii. Nivelul de bază pentru un sistem GIS constă în memorarea datelor geografice. Au existat mai multi modele de memorare: - Modelul CAD: datele geografice sunt memorate în format binare, în diverse fişiere. - Modelul georelaţional: datele spaţiale sunt memorate în fişiere (format binar), iar diversele compunente descriptive sunt memorate în baze de date relaţionale. - Modelul geodatabase: se introduce un nou model orientat obiect, atât datele spaţiale cât şi cele descriptive sunt memorate în acelasi obiect, obţinându-se baze de date spaţiale. Exemple de baze de date spaţiale: PostGIS/PostgreSQL, MySQL Spatially Enabled, Oracle Spatial, SQL Server Spatialy Enabled. Exista doua tipuri de date folosite în GIS:

Oracle Spatial

Oracle Spatial este o componenta a versiunii Oracle Enterprise Edition, care ofera facilităţi pentru memorarea, interogarea, actualizarea, analiza datelor geospaţiale (obiecte geografice) dintr-o bază de date. Facilităţi: Bazele de date geografice (spaţiale) sunt relaţional-obiectuale. In Oracle Spatial o dată geografică (obiect geometric) este memorată ca un obiect de tip SDO_GEOMETRY, definit în schema MDSYS. Tipul obiect SDO_GEOMETRY este definit astfel:
CREATE TYPE sdo_geometry AS OBJECT (
 SDO_GTYPE NUMBER, 
 SDO_SRID NUMBER,
 SDO_POINT SDO_POINT_TYPE,
 SDO_ELEM_INFO SDO_ELEM_INFO_ARRAY,
 SDO_ORDINATES SDO_ORDINATE_ARRAY);
Semnificaţia atributelor din acest tip obiect este:

Bibliografie:

OGC Website Open Source GIS Spatial Data Types and Metadata Oracle® Spatial User's Guide and Reference