Note on the thesis structure

Fiecare din indicatorii urmăriți în continuare sunt evaluați în funcție de cantitatea și calitatea investigației desfășurate de student. În esență, o lucrare de nota 10 presupune investigație consistentă în toate direcțiile implicate; o lucrare nesatisfăcătoare presupune investigație inexistentă în toate direcțiile implicate.

Lucrarea va fi redactată cu paginație A4, margini de 2 cm, fonturi de 12pt spațiate la 1.25 rânduri. Fiecare capitol începe pe pagină nouă. Lucrarea va avea un cuprins care va conține titlurile capitolelor, secțiunilor și subsecțiunilor. Bibliografia va fi redactată folosind unul din stilurile de referințe bibliografice ale AMS sau ACM.

Pentru nota 10

  1. Originalitate
  2. Lucrarea scrisă
  3. Aplicația software
  4. Prezentare și răspuns la întrebări

Pentru notă insuficientă

© Prof.dr. Horia F. Pop