Note on preparing the presentation

Prezentarea va fi organizată cu suport Powerpoint sau echivalent. Veți vorbi liber, nu veți citi de pe slide sau de pe foi.

Prezentarea va cuprinde următoarele:

© Prof.dr. Horia F. Pop