Note on committee evaluation

Comisia de examinare va evalua și nota următoarele aspecte ale lucrării scrise și prezentării orale:

  1. Conținutul lucrării
  2. Rezultate experimentale relevante
  3. Aplicaţia practică
  4. Prezentarea lucrării
  5. Răspunsuri la întrebările comisiei

© Prof.dr. Horia F. Pop