Sisteme de gestiune a bazelor de date

Prezente la laborator si seminar

 • Se admit maximum 1 absenta NEMOTIVATA la laborator si 2 absente NEMOTIVATE la seminar.
 • Nu se admit scutiri pe baza unor activitati extrascolare (student angajat etc.).
 • Pentru situatii speciale, este posibila prezentarea la laboratorul din saptamâna curenta cu o alta subgrupă sau in saptamana cealalta aferenta aceluiasi laborator.
 • Studentii cu mai multe absente NEMOTIVATE decat permis (fie la laborator, fie la seminar) nu vor fi primiti nici la examenul din sesiune, nici din restante.
 • Sunt exceptati de la aceasta cerinta cei scutiti medical care pot dovedi cu acte fiecare absenta în parte.

Activitatea de laborator

 • Fiecare tema de laborator trebuie predata la termenul limita stabilit in momentul in care studentul primeste tema.
 • Pentru fiecare lucrare se stabileste un termen de gratie de 4 saptamani (2 laboratoare), dupa cel limita.
 • Predarea în termenul de gratie are drept consecinta diminuarea cu cate 2 puncte pentru fiecare 2 saptamani (un laborator) de intarziere.
 • Nu se pot preda mai mult de 2 teme in acelasi laborator.
 • Dupa termenul de gratie, lucrarea nu va mai fi acceptata, iar nota acordata pentru ea va fi 1.
 • Nota acordata unei lucrari de laborator predate este stabilita de catre profesorul coordonator al subgrupei în urma prezentarii ei de catre student.
 • Toate notele si prezentele vor fi publice intr-un document postat pe site-ul cursului.
 • Studentii trebuie sa verfice in fiecare saptamana tabelul respectiv, iar in cazul unei greseli (o prezenta nu a fost trecuta, nota pe laborator nu este cea pe care studentul o stie) trebuie sa contacteze profesorul coordonator la laborator in saptamana urmatoare.
 • Nu se accepta observatii de acest fel cu privire la laboratoare mai vechi de o saptamana (nu veniti in ultimul laborator sa spuneti ca va lipseste o prezenta in saptamana 2).
 • Nota finala a activitatii de laborator se calculeaza ca si medie aritmetica a notelor acordate lucrarilor de laborator (reamintim, o lucrare nepredata se noteaza cu 1).

Examen Scris - colocviu

Examenul scris se va da in timpul ultimului curs.
 • Nota finala se calculeaza astfel, doar in cazul in care nota din scris este peste 5!!!:
  • 40% nota activitate de laborator
  • 60% nota examen scris
  • media obtinuta astfel trebuie sa nu depaseasca nota din scris cu mai mult de 1.8 puncte; in caz contrat aceasta medie nu mai este valabila si scade pana respecta diferenta de maxim 1.8 puncte
 • Daca nota la scris este sub 5, dar se decide ca este suficienta ca nota de trecere (intre 4.5 si 5), atunci nota finala va fi 5.
 • Cursul este promovat daca la fiecare componenta pentru nota finala studentul are minim 5.

Restante

 • ATENTIE! In restante nu se poate recupera activitatea din timpul semestrului.
 • In consecinta, notele pe activitatea de laborator raman la fel cu cele din timpul semestrului.
 • Daca nota pe activitatea de laborator nu este peste 5 (adica >=5), studentul nu se poate prezenta la examenul scris din restante.
 • In restante se reia doar examenul scris.

Studenti Restantieri

 • Studentii restantieri din alte promotii decat cea curenta:
 • Conform regulamentului, restantierii se conformeaza tuturor cerintelor promotiei curente.
 • Ca urmare restantierii au aceleasi cerinte de prezenta ca si ceilalti studenti atat la seminar, cat si la laborator.
 • Ca exceptie, studentii restantieri pot alege sa isi recunoasca activitatea de laborator daca nota este >=5.
 • Daca aleg sa isi recunoasca activitatea de laborator, atunci nu se cer prezente la laborator, dar ramane valabila cerinta prezentelor la seminar
 • Studentii restantieri trebuie sa ia legatura cu cadrul didactic de la curs in prima saptamana din semetru pentru a stabili daca isi recunosc sau nu activitatea de laborator si pentru a stabili la care din orele de laborator se vor prezenta pe parcursul semetrului.