Structuri de Date si Algoritmi

Prezente la laborator si seminar

 • Se admit maximum 1 absenta NEMOTIVATA la laborator si 2 absente NEMOTIVATE la seminar.
 • Nu se admit scutiri pe baza unor activitati extrascolare (student angajat etc.).
 • Pentru situatii speciale, este posibila prezentarea la laboratorul din saptamâna curenta cu o alta subgrupă sau in saptamana cealalta aferenta aceluiasi laborator.
 • Studentii cu mai multe absente NEMOTIVATE decat permis (fie la laborator, fie la seminar) nu vor fi primiti nici la examenul din sesiune, nici din restante.
 • Sunt exceptati de la aceasta cerinta cei scutiti medical care pot dovedi cu acte fiecare absenta în parte.

Examen Scris

Examenul scris se va da in sesiune.
 • Nota finala se calculeaza astfel, doar in cazul in care nota din scris este peste 5!!!:
  • 40% nota activitate de laborator
  • 60% nota examen scris
  • media obtinuta astfel trebuie sa nu depaseasca nota din scris cu mai mult de 1.8 puncte; in caz contrat aceasta medie nu mai este valabila si scade pana respecta diferenta de maxim 1.8 puncte
 • Daca nota la scris este sub 5 (adica < 5), atunci examenul nu este promovat si nu se calculeaza media conforma.
 • Cursul este promovat daca la fiecare componenta pentru nota finala studentul are minim 5.

Restante

 • ATENTIE! In restante nu se poate recupera activitatea din timpul semestrului.
 • In consecinta, notele pe activitatea de laborator raman la fel cu cele din timpul semestrului.
 • Daca nota pe activitatea de laborator nu este peste 5 (adica >=5), studentul nu se poate prezenta la examenul scris din restante.
 • In restante se reia doar examenul scris.

Studenti Restantieri

 • Studentii restantieri din alte promotii decat cea curenta:
 • Conform regulamentului, restantierii se conformeaza tuturor cerintelor promotiei curente.
 • Ca urmare restantierii au aceleasi cerinte de prezenta ca si ceilalti studenti atat la seminar, cat si la laborator.
 • Ca exceptie, studentii restantieri pot alege sa isi recunoasca activitatea de laborator daca nota este >=5.
 • Daca aleg sa isi recunoasca activitatea de laborator, atunci nu se cer prezente la laborator, dar ramane valabila cerinta prezentelor la seminar
 • Studentii restantieri trebuie sa ia legatura cu cadrul didactic de la curs in prima saptamana din semetru pentru a stabili daca isi recunosc sau nu activitatea de laborator si pentru a stabili la care din orele de laborator se vor prezenta pe parcursul semetrului.