Logo

Description automatically generatedFaculty of Mathematics and Computer Science
Babeş-Bolyai University, Cluj Napoca
1, M. Kogalniceanu Street
RO- 400084, Cluj – Napoca, Romania

 

Dr. Camelia Şerban

Email: camelia@cs.ubbcluj.ro; camelia.serban@ubbcluj.ro

Homepage: http://www.cs.ubbcluj.ro/~camelia
Activitatea didactică

Metode Avansate de Programare – curs anul 2, sem I, Informatica Română (MAP)

 

Coordonate curs:

-         Echipa: Metode Avansate de Programare - Informatică Română

-          Platforma: MS teams ( În Academic Info fiecare student are datele de acces pentru MS Teams.)

 

Observație:

-         Studenții care nu reușesc să acceseze echipa aferentă cursului MAP vor da Join Team with a code (codul: wc42kfr).

 

Cadre didacte îndrumătoare:

-         Lect. Univ. Dr. Șerban Camelia

-         Lect. Univ. Dr. Chisălița-Crețu Maria Camelia

-         Asist. Drd. Bota Florentin

-         Drd. Todericiu Ioana-Alexandra

-         Cadru didactic asociat Sipoș-Lascu Roxana

-         Cadru didactic asociat Cernău Laura