Újrairatkozás, tanulmányok meghosszabbítása, megszakítása, újrakezdése vagy mobilitás (áthelyezés) esetén leadandó kérvények (2020–2021-es egyetemi tanév)

Az újrairatkozás, a tanulmányok meghosszabbítása, megszakítása, újrakezdése vagy mobilitás (=áthelyezés) esetén leadandó kérvényeket 2020. szeptember 4. és 9. között szkennelt változatban, e-mailben kell elküldeni az adott szakért felelős titkárnőnek, az alábbiak szerint:

 1. Matematika, Informatikai matematika (román és angol), román és angol tannyelvű magiszteri programok a matematika szakterületen: Coldea Gafia, e-mail: coldea@cs.ubbcluj.ro;
 2. Informatika (román): Gherman Simona, e-mail: simonag@math.ubbcluj.ro;
 3. Informatika (angol): Bal Elvira, e-mail: bal@cs.ubbcluj.ro;
 4. Matematika, Informatika, Informatikai matematika (magyar), magyar tannyelvű magiszteri programok: Kiss Tünde, e-mail: kiss.tunde@math.ubbcluj.ro;
 5. Informatika (német) és a következő magiszteri programok: Korszerű informatikai rendszerek: modellezés, tervezés, fejlesztés (német és angol): Nechita Veronica, e-mail: vnechita@math.ubbcluj.ro.
 6. A következő magiszteri programok: Adatbázisok, Osztott rendszerek az interneten, valamint az angol tannyelvű Informatika magiszteri programok: Nagyteljesítményű számítások és nagyméretű adathalmazok elemzése, Számítógépes intelligencia alkalmazása, Software Engineering: Cocean Iuliana, e-mail: iulianacocean@math.ubbcluj.ro.

Mindazoknak, akik e-mailben elküldték az újrairatkozási kérvényt, 2020. szeptember 16–17-én be kell jelentkezniük az Academic Info fiókjukba, hogy átutalhassák az újrairatkozási díjat, a tandíj első részletét, valamint kitölthessék a 2020–2021-es egyetemi tanévre szóló tanulmányi szerződéseket.

Az újrairatkozás, a tanulmányok meghosszabbítása, megszakítása, újrakezdése vagy mobilitás (=áthelyezés) esetén beküldendő típuskérvények letölthetőek a kari honlapról (a bejegyzés végén).

1. Kizárás/újrairatkozás esetén:

Kizárásra kerülnek mindazon (II. és III. éves) hallgatók, akik a 2019–2020-as egyetemi tanév mindkét félévében nem gyűjtöttek össze legalább 30 kreditpontot a kötelező és választható tantárgyakból, valamint a korábban elmaradt vizsgákból. A fentiek alapján kizárt hallgatók kérvényezhetik visszairatkozásukat egy típuskérvény leadásával.

Ugyanígy kizárásara kerülnek azok a hallgatók is, akik a 2020. szeptember 1–10. közötti időszakban az Academic Info oldalon nem fizetik be az elmaradt díjakat.

Az újrairatkozási díj 300 lej.

2. A tanulmányok megszakítása esetén:

Ahhoz, hogy egyetemi tanulmányait megszakíthassa és legalább 30 kreditpontot szerezhessen, a hallgatónak legalább két félévet kellett elvégeznie. Kérvény benyújtása a tanulmányok megszakítása esetében is szükséges.

3. A tanulmányok újrakezdése esetén:

Mindazon hallhatóknak, akik újrakezdik tanulmányaikat, és tandíjas helyen vannak, be kell fizetniük az adott egyetemi tanévre meghatározott tandíjat. Kérvény benyújtása a tanulmányok újrakezdése esetében is szükséges. A 2020–2021-es egyetemi tanévre vonatkozó tandíjak:

 • Matematika szak (román és magyar): 3000 lej
 • Informatikai-matematika szak (román, magyar és angol): 3600 lej
 • Informatika szak (román, magyar, angol és német): 4000 lej

4. Átiratkozás esetén:

A Matematika és Informatika Kar szakjai közötti átiratkozás esetében a hallgatónak a legalább 2 félévet kellett elvégeznie. Átiratkozáshoz kérvény benyújtása szükséges.

A belső mobilitási (szakok közötti átiratkozás) helyek száma megtekinthető a kari honlapon.

Az átiratkozott hallgatóknak, a mobilitás szintjétől (belső vagy végleges mobilitás) függetlenül 200 lejt kell fizetniük.

5. A tanulmányok meghosszabbítása esetén:

A végzős évfolyamok mindazon hallgatói (alapképzés, magiszteri és posztgraduális képzés), akiknek elmaradt vizsgájuk van, de a 2019–2020-as egyetemi tanévben legalább 30 kreditpontot gyűjtöttek össze,  kérvényezhetik tanulmányaik meghosszabbítását 1 egyetemi tanévre. A tanulmányi időszak meghosszabbítására vonatkozó igénylések száma nem haladhatja meg a tanulmányi évek számát (azaz 3 év alapképzés, 2 év magiszteri képzés és 2 év posztgraduális képzés).

Amennyiben a 2020. szeptember 4. és 9. közötti időszakban nem küldi el e-mailben a tanulmányok meghosszabbítására vonatkozó kérvényt, a hallagtót kizárják az egyetemről.

6. Végleges mobilitás esetén:

Végleges mobilitás

A Babeş–Bolyai Tudományegyetem hallgatóinak szakmai tevékenységére vonatkozó szabályzata 41. cikke értelmében, az Európai Kreditátviteli Rendszer (ECTS) alapján a BBTE végleges mobilitás esetén befogadja mindazokat a hallgatókat, akik eddigi tanulmányaikat a konzorciumhoz tartozó egyetemek valamelyikén végezték (Iași, Bukarest és Temesvár).

Csak azok a hallgatók kérvényezhetnek végleges mobilitást a Babeş–Bolyai Tudományegyetemen, akik valamennyi tantárgyból sikeresen vizsgáztak (tehát minden év szeptemberében integralistának számítanak). A kérvényeket 2020. szeptember 1. és 18. között lehet benyújtani. A BBTE transzfer révén fogadja a hallgatókat a Konzorciumhoz tartozó egyetemekről, valamint első kategóriás egyéb külföldi egyetemekről, a két egyetem közötti egyezmény alapján. Az áthelyezési kérelemhez csatolni kell a befogadó kar dékánjának és az egyetem rektorának a jóváhagyását is.

Végleges mobilitási helyek száma: 5 hely a román tannyelvű informatika szakon.

Belső mobilitás

Belső mobilitás esetén a kérvények leadási határideje 2020. szeptember 9. Az BBTE Szenátusának 24.510/29.09.2015-ös számú határozata értelmében a BBTE keretein belül is van lehetőség átiratkozásra. Amennyiben egy adott szakon tandíjas vagy tandíjmentes helyek lesznek (a Romániai Felsőoktatás Minőségét Ellenőrző Bizottság – ARACIS – által jóváhagyott maximum beiskolázási kapacitás betartása mellett), és amennyiben az adott képzési program működését nem terheli meg, ezeket (a hallgató kérése alapján) belső mobilitás révén el lehet foglalni, a kar által biztosított képzési programok esetében, az alábbiak szerint:

Végleges mobilitási helyek száma: 5 hely a román tannyelvű informatika szakon.

Jóváhagyott helyek száma a szakok közötti belső mobilitás esetén:

 • 3 hely a román tannyelvű informatikai-matematika szaktól a román tannyelvű matematika szakhoz;
 • 3 hely a magyar tannyelvű matematika szaktól a magyar tannyelvű matematika szakhoz.
 1. Alapképzés:
  • a matematika szakról (román) az informatikai matematika szakra (román) vagy az informatika szakra (román) vagy fordítva;
  • az informatikai matematika szakról (román, angol) az informatika szakra (román, angol) vagy fordítva.
 2. Magiszteri képzés: a magiszteri szakok között nem lehetséges az átiratkozás.

Átiratkozásra kizárólag az  új egyetemi tanév kezdetén kerülhet sor, az alábbi prioritási sorrend szerint:

 • integralista hallgatók;
 • nem integralista hallgatók, de az áthelyezés előtti évben megszerezték a szükséges 30 kreditet.

A helyek elosztásának kritériumai végleges belső mobilitás esetén:

 • 1. kritérium: az átiratozást megelőző egyetemi tanévben megszerzett kreditpontok száma;
 • 2. kritérium: az átiratozást (ugyanazon szakterület szakjai közötti átiratkozás esetén) megelőző egyetemi tanév súlyozott tanulmányi átlaga, illetve a szakterület szaktantárgyainak súlyozott tanulmányi átlaga (különböző szakterületek szakjai közötti átiratkozás esetén).

Egy hallgató átiratkozása azzal a feltétellel lehetséges, ha maradéktalanul teljesítette a tanintézmény által kirótt pénzügyi kötelezettségeket (kari és egyetemi); átiratkozásra egy képzési ciklus során kizárólag egyetlen alkalommal kerülhet sor. Az utolsó tanulmányi évben nem lehetséges az átiratkozás. A BBTE Szenátusának határozata alapján a szakok közötti átiratkozás esetén 200 lejt kell fizetni.

Kérvény újrairatkozás esetén – 2020
Kérvény a tanulmányok újrakezdése esetén – 2020
Kérvény a tanulmányok meghosszabbítása esetén – 2020
Kérvény a tanulmányok megszakítása esetén – 2020
Kérvény mobilitás esetén (a BBTE keretében érvényes) (5-ös melléklet)
Nyilatkozat a tantárgyak elismertetéséhez – 2020
Más szakra történő átiratkozás kérvényezése – 2020