Orar consultații / consiliere psihologică, proiect ROSE – Stay!, sem. II, 2019-2020

Datorită restricțiilor existente la nivel naţional şi la nivelul universităţii, până la revenirea la normal a situației, activitățile se vor desfășura preponderent online. Pentru mai multe detalii sunteți rugați să contactați cadrele didactice.

Cadrul didactic Data, ora Locația Tipul activității / observații
Lect. dr. Andor Lukacs Vineri, 8-10 Sala „e”, Clădirea Mathematica Activități individuale de îndrumare și sprijin Până la revenirea la normal a situației activitățile se vor desfășura online la adresa http://zoom.us/
Vineri, 12-14 Sala „gamma”, Clădirea Mathematica Activități săptămânale de grup
Lect. dr. Adriana Coroiu Miercuri, 14-18 C333, Campus FSEGA Activități de îndrumare și sprijin (programare consultații prin e-mail cu 24 ore înainte)
Asist. dr. Emilia Pop Joi, 10-12 C406, Campus FSEGA Activități individuale de îndrumare și sprijin Până la revenirea la normal a situației activitățile se vor desfășura online, detalii la emilia@cs.ubbcluj.ro
Joi, 12- 14 Activități săptămânale de grup
Conf. dr. Cristina Blaga Joi, 8-10 Sala 11, clădirea Mathematica Activități individuale de îndrumare și sprijin Pana la revenirea la normal a situație, activitățile se desfășoară online, detalii și contact la adresa cpblaga@math.ubbcluj.ro
Joi, 10-12 Sala 11, clădirea Mathematica Activități săptămânale de grup