Metodologie de acordare a kiturilor pentru studenți (laptopuri) în cadrul proiectului ROSE: STop Abandonului la Mate-Info! Yes to your future! (STAY) 2

Scopul prezentei metodologii de acordarea a kiturilor pentru studenți (laptopurilor) este acela de a asigura măsuri specifice pentru studenții înmatriculați în anul I de studii la  Facultatea de Matematică și Informatică aflați în situații cu risc ridicat de abandon școlar și de a le oferi sprijin în procesul de învățare.

Metodologia se aplică studenților înscriși în grupul țintă al proiectului ROSE: STop Abandonului la Mate-Info! Yes to your future! (STAY) 2.  Facultatea de Matematică și Informatică a Universității Babeș-Bolyai își propune prin acest proiect să susțină studenții proveniți din medii defavorizate sau familii cu situație socio-economică specială, prin organizarea de activități remediale și de sprijin, workshop-uri de dezvoltare personală și prin acordarea de laptopuri.

Obiectivele proiectului sunt:

  1. Stimularea finalizării studiilor universitare (prevenirea abandonului universitar) şi îmbunătățirea ratei succesului universitar pentru studenții aflați în risc de abandon.
  2. Sprijinirea studenților care pot avea la un moment dat dificultăți de învățare, prin oferirea de îndrumare și tutorat.
  3. Motivarea studenților aflați în risc de abandon să-și finalizeze studiile, prin crearea sentimentului de apartenență la grup și oferirea unor modele de succes, în cadrul evenimentelor de tip teambuilding, focalizare pe activități de coaching, dezvoltare personală, consiliere profesională și orientare în carieră.
  4. Organizarea de workshop-uri inovative pentru  studenți, ca suport pentru adaptarea la viața de student și la îmbunătățirea procesului de învățare, care să reducă riscul de abandon și să asigure un grad crescut de promovabilitate.

Laptopurile se acordă studenților înscriși în grupul țintă, înmatriculați în anul I la Facultatea de Matematică și Informatică, învățământ cu frecvență, în funcție de situația socio-economică a studentului şi de criteriile stabilite prin prezenta metodologie. Scopul acordării acestor instrumente de lucru  este acela de a asigura acces la educație și formare de calitate în condiții tehnice decente pentru beneficiari, în vederea parcurgerii și finalizării programelor de studii universitare la care sunt înscriși. Având în vedere situația actuală generată de infecția cu SARS-CoV-2, acest sprijin este cu atât mai benefic.

Criterii de acordare a laptopurilor:

Pentru motivare și susținere în procesul de învățare, o parte dintre studenți vor primi în cadrul proiectului STop Abandonului la Mate-Info! Yes to your future! 2 câte un laptop, în limita stocului disponibil, dacă îndeplinesc cel puțin una dintre condițiile de mai jos, în ordinea în care aceste sunt enumerate:

  1. studenții orfani de ambii părinți şi studenții proveniți din case de copii sau plasament familial;
  2. studenții orfani de un părinte și studenții proveniți din familii monoparentale;
  3. studenții care au depus dosare de bursă socială;
  4. studenții care provin din mediul rural și au venituri mici;
  5. studenții care au participat la cât mai multe dintre activitățile proiectului;
  6. studenții care au răspuns la chestionarul cu privire la utilizarea dispozitivelor în procesul de învățare.

Aceste criterii se cumulează cu rezultatele obținute la disciplinele prevăzute în planul de învățământ din semestrul I și cu participarea la activitățile din cadrul proiectului ROSE.

Pentru a primi un laptop, studenții înscriși în grupul țintă al proiectului trebuie să facă dovada situației de risc în care se află.

Din totalul kiturilor disponibile, jumătate vor fi distribuite studenților din grupul țintă al  primului an de implementare, iar cealaltă  jumătate studenților din grupul țintă al celui de-al doilea an de implementare. Lista studenților care primesc laptop-uri se afișează pe site-ul Facultății de Matematică și Informatică, în secțiunea dedicată proiectului ROSE.

În condițiile în care un student care va beneficia de acest sprijin se va retrage de la studii, va fi exmatriculat sau nu va obține diploma de licență în termen de 5 ani de la data ridicării laptopului, acesta îl va returna Facultății de Matematică și Informatică. Laptopurile astfel returnate se vor folosi de către generațiile viitoare de studenți.

Prezenta metodologie intră în vigoare începând cu 24 mai 2021, dată la care a fost aprobată de Consiliul Facultății de Matematică și Informatică.