Întrebări frecvente Admitere nivel licență 2022

1. Conteaza ordinea in care adaug specializarile la preinscriere? (sau Conteaza ordinea in care introducem opțiunile?)
Raspuns: DA, ordinea in care sunt introduse optiunile (specializarile buget si/sau cu taxa) este foarte importanta. Conform modului de distribuire a locurilor (vezi intrebarea 3), cand se ajunge la un candidat, el va fi repartizat la prima specializare din lista lui de optiuni la care mai sunt locuri libere.


2. Trebuie sa trec si specializarile cu taxa?
Raspuns: Daca candidatul doreste ca la distribuirea locurilor sa fie considerat si pentru specializarile cu taxa, atunci ACESTEA TREBUIE ADAUGATE EXPLICIT in lista optiunilor. Daca in lista de optiuni a unui candidat nu apar specializarile in regim cu taxa, el NU VA FI DISTRIBUIT IMPLICIT si la acestea.


3. Cum se face distribuirea locurilor?
Răspuns: Distribuirea locurilor se face dupa criteriu “media bate opțiunea”. Dupa acest criteriu repartizarea candidaților se face astfel:

  1. Se ordoneaza candidații descrescător, dupa media de admitere.
  2. Se parcurge lista ordonata obtinuta la punctul 1, de la primul candidat pana la ultimul, fiecare fiind repartizat in momentul in care s-a ajuns la media lui. Pentru fiecare candidat din lista, se verifica daca la prima opțiune aleasa de acesta este loc liber. In caz afirmativ el va fi repartizat pe acest loc, in caz contrar se verifica existenta unui loc liber la cea de-a doua optiune a candidatului, etc. Astfel el va fi repartizat la prima specializare din lista de optiuni (ordinea preferintelor este completata in Anexa 3 ) la care se gaseste un loc liber. In caz ca lista de optiuni este epuizata candidatul este declarat “in asteptare” in primul clasament sau “respins” in al doilea clasament dupa Etapa I de confirmari. Mai multe detalii privind procedura de atribuire a locurilor le gasiti in Anexa 1 a Regulamentului de admitere

Exemplu: Avem candidatii cu mediile de concurs si optiunile lor (in ordinea in care au fost alese de candidat) din tabelul de mai jos:

Candidat Media Optiunile precizate la inscriere (in ordinea in care au fost introduse)
A 8.93 1. Informatica, buget
2. Informatica, taxa
3. Matematica-Informatica, buget
B 9.10 1. Informatica, buget
2. Informatica, lb. engleza, buget
C 9.20 1. Informatica, buget
2. Matematica-Informatica,buget
3. Informatica, taxa

La distribuirea locurilor, cand se ajunge la media candidatului C, nu mai sunt locuri libere la specializarile Informatica, buget si Informatica, lb. engleza, buget. Rezultatele pentru candidatii A, B si C sunt urmatoarele:

Candidat Media Rezultat Explicatii
C 9.20 Admis la Matematica-Informatica, buget La prima optiune nu au mai fost locuri libere. Candidatul a fost admis la a doua optiune din lista lui (Matematica-Informatica, buget). Desi mai sunt locuri libere la Informatica, taxa, candidatul nu va fi admis la aceasta specializare deoarece a fost introdusa doar pe a 3-a pozitie in lista lui de optiuni.
B 9.10 In asteptare/Respins La niciuna dintre optiunile candidatului nu au fost locuri libere
A 8.93 Admis la Informatica, taxa La prima optiune nu au mai fost locuri libere. Candidatul a fost admis la a doua optiune din lista lui (Informatica, taxa)

4. Cand se depun cererile pentru un loc in cămin ?
Raspuns: Cererile de camin se vor depune in perioada de confirmare a locului obtinut prin intermediul aplicatiei de inscriere.


5. Trebuie sa depun mai multe dosare daca doresc sa ma înscriu la mai multe specializări ale facultății?
Raspuns: Nu, se depune un singur dosar, in lista de optiuni punandu-se toate specializarile pentru care cadidatul doreste sa concureze in ordinea preferintelor. Numai daca candidatul doreste sa urmeze doua specializari ale aceleiasi facultati in paralel, atunci trebuie sa depuna mai multe dosare. Conform legislatiei in vigoare, doar una dintre specializari va putea fi urmata in regim bugetat, a doua specializare se va urma in regim cu taxa.


6. Care au fost mediie de admitere in anii anteriori?
Raspuns: Pentru a vedea mediile din anii trecuti se poate accesa urmatorul link: http://www.cs.ubbcluj.ro/admiterea-in-anii-precedenti/


7. Daca intru la taxa cum pot ocupa ulterior un loc bugetat?
Raspuns: Daca intr-una din etapele intermediare candidatul se afla pe un loc cu taxa, sunt sanse ca la urmatoarea etapa sa urce in lista si sa ajunga pe un loc bugetat. Dupa anul I de studiu, se poate trece pe locuri bugetate dupa procesul de reclasificare de la sfarsitul anului universitar, in functie de media din primul an de studiu.


8. Daca sunt admis prima data pe un loc cu taxa si dupa redistribuiri ocup un loc bugetat, pot recupera taxa si cum?
Raspuns: Dacă în urma unei etape de confirmare un candidat trece de pe un loc cu taxă pe un loc bugetat în cadrul aceleași specializări la care a fost admis anterior, locul nou obţinut se confirmă prin depunerea diplomei de bacalaureat si a foii matricole in original (conform indicatiilor din Anexa 1) si prin completarea, semnarea contractului de studiu de către candidat corespunzător noii forme de finațare şi încărcarea acestuia pe platforma admiterii, (taxa plătită în etapa I se returnează la începerea anului universitar).


9. Dacă am fost admis la doua facultăți pot sa le urmez in paralel pe ambele?
Raspuns: Da. Se pot urma doua programe de studii in paralel, dar se poate beneficia de finantare de la bugetul de stat doar la unul dintre programe, in cazul in care nu s-a mai beneficiat pana in prezent de un loc bugetat.


10. De unde procur adeverința medicală și ce trebuie scris pe aceasta?
Raspuns: Adeverinta medicala se elibereaza de catre medicul de familie sau medic specialist de medicina muncii. Din ea trebuie sa rezulte ca posesorul este apt din punct de vedere medical pentru urmarea cursurilor in invatamantul universitar.


11. Cand trebuie achitata prima tranșă a taxei de școlarizare in cazul in care sunt admis pe un loc cu taxa?
Raspuns: Informatiile legate de plata taxei de scolarizare se vor afisa dupa incheierea perioadei de inscriere.


12. Unde se achita taxa de înscriere ?
Raspuns: Taxele se achită cu cardul prin Platforma de Admitere in perioada de incarcare a documentelor necesare pentru înscriere.


13. Ce trebuie sa fac pentru confirmarea locului în cazul în care sunt admis?
Raspuns:

  1. Daca un candidat este admis pe un loc bugetat, confirmarea acestui loc se face prin depunerea diplomei de bacalaureat si a foii matricole in original, precum si completarea, semnarea contractului de studiu de către candidat şi încărcarea acestuia pe platforma admiterii.
  2. Daca un candidat este admis pe un loc cu taxa acesta isi confirmă locul prin achitarea primei rate a taxei de școlarizare (cu cardul prin platforma admiterii), prin semnarea contractului de studiu de către candidat şi încărcarea pe platforma admiterii a contractului de studiu. In caz contrar, candidatul pierde locul obţinut, precum şi posibilitatea de a obţine un loc la o specializare aflată mai sus în lista sa de opţiuni.

14. Este nevoie de un certificat de competență lingvistică?
Raspuns: Pentru studiile universitare de licenţă organizate în într-o limbă străină, candidații trebuie să posede un certificat de competenţă lingvistică din lista aprobată de Rectoratul universităţiisau certificat de competenţă lingvistică de la Bacalaureat, cu condiția ca din cele 5 calificative 3 să fie de minim B2. Dacă candidatul optează pentru mai multe specializări cu predare într-o limbă străină, el trebuie să aibă certificat de competenţă lingvistică pentru fiecare specializare din lista sa de opțiuni. De asemenea, candidaţii care au limba germană ca limba maternă sau au absolvit cel puţin 8 clase cu predare în limba germană (situatie dovedita prin incarcarea actelor doveditoare – foaie matricola) nu trebuie să prezinte un certificat de competență lingvistică pentru germană.

15. Se acorda scutiri pentru taxele de înscriere si/sau procesare?
Raspuns: Sunt scutiţi de la plata taxei de înscriere copiii personalului didactic şi didactic auxiliar în activitate sau pensionari, angajaţii şi copiii angajaţilor Universităţii noastre (inclusiv restaurantele şi cafeteriile UBB), a Bibliotecii Centrale Universitare şi a Grădinii Botanice, precum si candidații orfani de ambii părinti sau cei care sunt proveniti din Casele de Plasament.

Sunt scutiţi de la plata taxei de procesare candidații orfani de ambii părinti sau cei care sunt proveniti din Casele de Plasament.