Orar discipline

Cod Disciplina
MME8120 Adaptive Web Design
MLE0020 Algebra
MLR0020 Algebra
MLM0020 Algebra
MLM0019 Algebra 1 (Algebra liniara)
MLR0019 Algebra 1 (Algebra liniara)
MLE0019 Algebra 1 (Algebra liniara)
MME3112 Algebra omologica
MLM0065 Algoritmi de optimizare
MME8043 Algoritmi evolutivi
MLM5104 Algoritmi fundamentali
MLE5115 Algoritmi si Programare
MLR5115 Algoritmi si Programare
MLM5108 Algoritmi si programare
MLM0008 Analiza complexa
MLR0008 Analiza complexa
MLE0008 Analiza complexa
MME3110 Analiza complexa uni si multi dimensionala
MLR0072 Analiza convexa
MMM8075 Analiza de date masive
MMM3085 Analiza fenomenelor stochastice
MLM0004 Analiza functionala
MLR0004 Analiza functionala
MLR0002 Analiza matematica
MLE0002 Analiza matematica
MLM0002 Analiza matematica
MLR0001 Analiza matematica 1 (Analiza pe R)
MLM0001 Analiza matematica 1 (Analiza pe R)
MLE0001 Analiza matematica 1 (Analiza pe R)
MLM0007 Analiza matematica 3 (Calcul integral in R^n)
MMG9701 Antrepenoriat in IT
MME8148 Antreprenoriat in IT
MLR0044 Aplicatii ale geometriei in informatica
MME8063 Aplicatii ale inteligentei computationale in ingineria soft
MME8062 Aplicatii ale lingvisticii computationale
MLE5153 Arhitectura aplicatiilor cloud
MLR5004 Arhitectura sistemelor de calcul
MLE5004 Arhitectura sistemelor de calcul
MLM5004 Arhitectura sistemelor de calcul
MLG5004 Arhitectura sistemelor de calcul
MME8027 Arhitecturi orientate pe servicii
MME3051 Aritmetica modulara si criptografie
MMM3012 Aspecte metodice in analiza elementara I
MMM3124 Aspecte metodice in predarea algebrei
MLM0024 Astronomie
MLR0024 Astronomie
MLE5147 Automatizarea proceselor de business
MLR5027 Baze de date
MLE5027 Baze de date
MLM5027 Baze de date
MLG5027 Baze de date
MLE5150 Calcul afectiv
MLG0077 Calcul diferential si integral
MLM0028 Calcul numeric
MMR8057 Capitole avansate de baze de date
MMM3088 Capitole speciale de didactica moderna I
FRM0001 Cerc de programare in C
MMG8156 Cicluri de viata ale sistemelor software
MLR0046 Complemente de algebra
MLM3128 Complemente de geometrie sintetica
MLE5152 Computer vision si deep learning
MMR8030 Computer Vision si procesare avansata de imagini in medii virtuale distribuite
MMG9106 Comunicare in limba germana in industria IT 1
MMG9108 Comunicare in limba germana in industria IT 3
MLR7005 Comunicare si dezvoltare profesionala in informatica
MME8150 Concepte avansate de testare
MLE0049 Criptografie cu cheie publica
PMM5103 Curriculum scolar si dezvoltare curriculara
MMR8056 Data mining
MME8072 Dezvoltarea aplicatiilor mobile (in engleza)
MLE0011 Ecuatii cu derivate partiale
MLM0011 Ecuatii cu derivate partiale
MLR0011 Ecuatii cu derivate partiale
MLE0009 Ecuatii diferentiale
MLM0009 Ecuatii diferentiale
MLR0009 Ecuatii diferentiale
MDM1004 Etica si integritate academica
MME3150 Etica si integritate academica. Metodologia cercetarii stiintifice
MMG3150 Etica si integritate academica. Metodologia cercetarii stiintifice
MMR3150 Etica si integritate academica. Metodologia cercetarii stiintifice
MLG0058 Fundamentele algebrice ale informaticii
VDP1202 Fundamentele pedagogiei
MLE5005 Fundamentele programarii
MLM5107 Fundamentele programarii
MLG5005 Fundamentele programarii
MLR5005 Fundamentele programarii
MLR0013 Geometrie 1 (Geometrie analitica)
MLE0013 Geometrie 1 (Geometrie analitica)
MLM0013 Geometrie 1 (Geometrie analitica)
MLM0016 Geometrie 3 (Geometria diferentiala a curbelor si suprafetelor)
MLR0016 Geometrie 3 (Geometria diferentiala a curbelor si suprafetelor)
MLR5060 Grafica pe calculator
MME8037 Implementarea sistemelor de gestiune a bazelor de date
MMM3034 Inegalitati geometrice
MME8025 Ingineria cerintelor
MLM5011 Ingineria sistemelor soft
MMM3057 Instruire asistata de calculator
MMR3057 Instruire asistata de calculator
MME8042 Instruire automata
MMR8159 Instrumente inteligente pentru bunastarea sociala
MLR5048 Interactiunea om-calculator
MME8173 Internetul obiectelor
MLM5085 Introducere in criptografie
MMM8076 Introducere in invatarea automata a masinilor
MME3405 Introducere in mecanica fluidelor calculatorie
MMG8999 Introducere in SAP/ABAP
MLM5291 Introducere in simulari computerizate
MLG5118 Introducere in tehnologii ERP
LLU0011 Limba engleza (1)
MLM5023 Limbaje formale si tehnici de compilare
MLR5023 Limbaje formale si tehnici de compilare
MLG5023 Limbaje formale si tehnici de compilare
MLE5023 Limbaje formale si tehnici de compilare
MLE5055 Logica computationala
MLG5055 Logica computationala
MLR5055 Logica computationala
MLM0023 Logica matematica
MLM5103 Logica matematica si computationala
MLR0070 Logica matematica si teoria multimilor
MLE0070 Logica matematica si teoria multimilor
VDP3607 Managementul clasei de elevi
ELG0033 Managementul firmei
MMG8153 Managementul fluxului de operatii
MMM8061 Managementul proiectelor enterprise
MLR0018 Matematica de baza
MLM0018 Matematica de baza
MLM5013 Medii de proiectare si programare
MMM8062 Metode agile si strategii de dezvoltare enterprise
MME8048 Metode avansate de analiza datelor
MMM8145 Metode avansate de gestionarea datelor
MLR5008 Metode avansate de programare
MLG5008 Metode avansate de programare
MLM5008 Metode avansate de programare
MLE5008 Metode avansate de programare
MLM5135 Metode avansate de rezolvare a problemelor de informatica
MLM3125 Metode avansate de rezolvare a problemelor de matematica
XND2306 Metode de rezolvare a problemelor de matematic„
MME8005 Metode formale in programare
MLR5067 Metode inteligente de rezolvare a problemelor reale
MME3104 Metode matematice in mecanica fluidelor
MLR0062 Metode numerice in mecanica
MME8088 Metode statistice computationale
MMR3041 Metodologia cercetarii stiintifice de matematica
MME8143 Metodologii Agile de dezvoltare a aplicatiilor software
MMG8143 Metodologii agile de dezvoltare a aplicatiilor software
MMM8066 Metrici software si managementul calitatii
MME8172 Modelare numerica in analiza datelor
MME8094 Modelarea formala a proceselor concurente
MLG5077 Modelarea integrata a sistemelor informatice complexe
MME8026 Modele de calcul pentru sisteme embedded
MME3007 Modele de optimizare
MMR8002 Modele formale de concurenta si comunicatii
MME3403 Optimizare vectoriala
MME8028 Paradigme de programare
MLM7001 Practica
MLM2007 Practica
XND2305 Practica pedagogica (in inv. liceal)
VDP3506M Practica pedagogica in invatamantul preuniversitar obligatoriu (1)
VDP3506 Practica pedagogica observativa
MLR5158 Principiile retelelor de calculatoare
MLG0031 Probabilitati si statistica
MLR0031 Probabilitati si statistica
MLE0031 Probabilitati si statistica
MLM0031 Probabilitati si statistica
MME8158 Procesare si aplicatii Big Data
MLE8117 Procesarea datelor audio-video
MME8060 Programare declarativa in invatarea automata
MLR5076 Programare in C
MLG5143 Programare logica
MLE5009 Programare logica si functionala
MLM5009 Programare logica si functionala
MLR5009 Programare logica si functionala
MLR5077 Programare paralela si distribuita
MLE5077 Programare paralela si distribuita
MLM5106 Programare paralela si distribuita
MME8111 Programare pe arhitecturi GPU si distribuite
MLE5078 Programare pentru dispozitive mobile
MLR5078 Programare pentru dispozitive mobile
MLG5078 Programare pentru dispozitive mobile
MLE5012 Proiect colectiv
MLM5012 Proiect colectiv
MLG5012 Proiect colectiv
MLR5012 Proiect colectiv
MLR5161 Proiect de cercetare
MLE5161 Proiect de cercetare
MMM8144 Proiectarea bazata pe sabloane si componente
XND1102 Proiectarea si managementul programelor educationale
MLE5033 Protocoale specializate in retele de calculatoare
VDP0001 Psihologie educationala (facultativ)
XND1101 Psihopedagogia adolescentilor, tinerilor si adultilor
MLE5061 Realitate virtuala
MLE5002 Retele de calculatoare
MLG5002 Retele de calculatoare
MLR5002 Retele de calculatoare
MMR8015 Retele dinamice si sisteme de operare specializate
MLR8114 Securitate software
MLM5086 Securitate software
MMM8018 Securitatea sistemelor de calcul
MMG8157 Securitatea sistemelor software
MME8093 Sisteme de operare pentru arhitecturi paralele si distribuite
MLR0026 Software matematic
MLM0026 Software mathematic
MLR0030 Statistica matematica
MLE0030 Statistica matematica
MLM0030 Statistica matematica
MLM0083 Tehnici de demonstrare
MMM8084 Tehnici de vizualizare a datelor
MMR8012 Tehnologii si platforme Java pentru aplicatii distribuite
MMR3046 Teme de algebra I (pentru perfectionarea profesorilor)
MMR3008 Teme de analiza matematica I (pentru perfectionarea profesorilor)
MMR3022 Teme de calcul numeric si aproximare (pentru perfectionarea profesorilor)
MMR3035 Teme de geometrie II (pentru perfectionarea profesorilor)
MMR3029 Teme de matematica aplicata (pentru perfectionarea profesorilor)
MMR3055 Teme de mecanica si astronomie (pentru perfectionarea profesorilor)
MME3103 Teoria grupurilor si aplicatii
VDP2303 Teoria si metodologia instruirii. Teoria si metodologia evaluarii
MME3111 Topologie algebrica
TUTOR Tutoriat
MMG3057 Utilizarea calculatorului in predare