Fişele disciplinelor din anul universitar 2013/2014
Sisteme distribuite in Internet

Semestrul 1

MMR8012 Tehnologii şi platforme Java pentru aplicaţii distribuite
MMR8036 Baze de date în Internet
MME8013 Gestiunea proiectelor soft
MMR3051 Aritmetică modulară şi criptografie

Semestrul 2

MMR8007 Servicii Web şi tehnologii middleware
MMR8001 Protocoale de securitate în comunicaţii
MMR8004 Grid, Cluster şi Cloud Computing
MMR8016 Algoritmi distribuiţi şi tehnici avansate în sisteme distribuite

Semestrul 3

MMR8002 Modele formale de concurenţă şi comunicaţii
MMR8029 Paradigme de programare nesecvenţială cu aplicaţii în realitatea virtuală
MMR9001 Metodologia cercetării ştiinţifice de informatică
MMX9401 Curs opţional 1

Semestrul 4

MMR8014 Multimedia streaming
MMR8015 Reţele dinamice şi sisteme de operare specializate
MMR9005 Proiect de cercetare în sisteme distribuite
MMR3401 Finalizarea lucrării de disertaţie
MMX9402 Curs opţional 2

Curs optional 1 (sem. 3)

MME8056 Data mining
MME8008 Programare bazată pe reguli
MMR8041 Agenţi inteligenţi cooperativi

Curs optional 2 (sem. 4)

MME8055 E-learning
MMR8057 Capitole avansate de baze de date
MMR8058 Comerţ electronic