Fişele disciplinelor din anul universitar 2013/2014
Matematică Didactică

Semestrul 1

MMR3046 Teme de algebră I (pentru perfecţionarea profesorilor)
MMR3034 Teme de geometrie I (pentru perfecţionarea profesorilor)
MMR3008 Teme de analiză matematică I (pentru perfecţionarea profesorilor)
MMR3057 Instruire asistată de calculator

Semestrul 2

MMR3047 Teme de algebră II (pentru perfecţionarea profesorilor)
MMR3009 Teme de analiză matematică II (pentru perfecţionarea profesorilor)
MMR3022 Teme de calcul numeric şi aproximare (pentru perfecţionarea profesorilor)
MMR3096 Aspecte metodice privind predarea matematicii cu softuri educationale (GeoGebra, Microsoft Mathematics, Graph)

Semestrul 3

MMR3029 Teme de matematică aplicată (pentru perfecţionarea profesorilor)
MMR3035 Teme de geometrie II (pentru perfecţionarea profesorilor)
MMR3041 Metodologia cercetării ştiinţifice de matematică
MMR3055 Teme de mecanică şi astronomie (pentru perfecţionarea profesorilor)

Semestrul 4

MMR3048 Teme de algebră III (pentru perfecţionarea profesorilor)
MMR3036 Teme de geometrie III (pentru perfecţionarea profesorilor)
MMR3010 Teme de analiză matematică III (pentru perfecţionarea profesorilor)
MMR3056 Proiect ştiinţific
MMR3401 Finalizarea lucrării de disertaţie