Fişele disciplinelor din anul universitar 2013/2014
Matematică Aplicată - în limba engleză

Semestrul 1

MMR3023 Spaţii Sobolev şi ecuaţii cu derivate parţiale
MMR3024 Analiză neliniară aplicată
MMR3014 Metode numerice pentru ecuaţii operatoriale
MMR3054 Capitole speciale de mecanica fluidelor

Semestrul 2

MMR3095 Modele stohastice
MMR3015 Capitole speciale de analiză numerică
MMR3026 Metode topologice pentru ecuaţii cu derivate parţiale neliniare
MMX4201 Curs optional 1

Semestrul 3

MME3025 Elemente finite şi elemente de frontieră
MME3002 Capitole speciale de analiză reală
MME3017 Procese liniare de aproximare
MME3041 Metodologia cercetării ştiinţifice de matematică

Semestrul 4

MME3043 Proiect de cercetare în matematica aplicată
MME3401 Finalizarea lucrării de disertaţie
MMX4206 Curs optional 2
MMX4207 Curs optional 3
MMX4208 Curs optional 4

Curs optional 1 (sem. 1)

MMR3027 Modelarea proceselor economice
MMR3081 Biomatematică

Curs optional 2 (sem. 4)

MME3081 Biomatematică
MME3066 Sisteme dinamice neliniare

Curs optional 3 (sem. 4)

MME3065 Econometrie
MME3064 Procese stocastice şi aplicaţii

Curs optional 4 (sem. 4)

MME3074 Astronomie observaţională
MME3075 Medii poroase şi fenomene de transfer
MME3073 Mecanica mediilor continue