Fişele disciplinelor din anul universitar 2013/2014
Inteligenţă Computaţională Aplicată - engleză

Semestrul 1

MME8048 Metode avansate de analiza datelor
MME8042 Instruire automată
MME3092 Metode statistice în inteligenţa computaţionala
MME3052 Descoperirea cunoştinţelor în reţele de mare întindere

Semestrul 2

MME8020 Metode de simulare
MME8059 Vizualizarea ştiinţifică a datelor
MME8046 Calcul neconvenţional în rezolvarea problemelor din lumea reală
MME8044 Sisteme bazate pe cunoştinţe şi tehnologia limbajului