Fişele disciplinelor din anul universitar 2013/2014
Ingineria Informaţiei Română

Semestrul 5

MIF0003 Limbaje formale şi tehnici de compilare
MID0026 Modelarea sistemelor soft
MME0012 Ecuaţiile fizicii matematice
MIG0004 Teoria sistemelor
MMP0006 Teoria informaţiei
MXX9602 Curs optional 2

Semestrul 6

MID0009 Medii de proiectare şi programare
MII0015 Elemente de grafică pe calculator
MIC0003 Reţele de calculatoare
MID0010 Verificarea şi validarea sistemelor soft
MII0001 Inteligenţă artificială
MXX9603 Curs optional 3

Semestrul 7

MID0029 Modelarea şi simularea proceselor
MID0030 Gestiunea informaţiei într-o organizaţie
MII0016 Instrumentaţie virtuală
MID0023 Programare Web
MIK0002 Bazele economiei
MXX9604 Curs optional 4

Semestrul 8

MMP0007 Prelucrarea datelor experimentale
MID0031 Sisteme informatice integrate
MID0033 Paradigme de programare nesecvenţială
MXX9605 Curs optional 5
MXX9606 Curs optional 6
MXX9607 Curs optional 7

Curs optional 2 (sem. 5)

L. română

Sisteme de operare distribuite
Programare distribuita si platforme Java
Analiza si gestiunea sistemelor informatice complexe

Curs optional 3 (sem. 6)

L. română

Aplicatii pentru dispozitive mobile
Generarea automata a programelor din algoritmi

Curs optional 4 (sem. 7)

L. română

Instrumente CASE
Roboti inteligenti
Date semistructurate

L. maghiară

Programare Windows
Elemente de criptografie

L. engleză

Protocoale specializate în retele de calculatoare
Realitate virtuala
Modele de calcul pentru sisteme cu microprocesor incorporat

Curs optional 5 şi 6 (sem. 8)

L. română

Modelarea paralelismului si concurentei prin retele Petri
Tehnici de realizare a sistemelor inteligente
Prelucrarea imaginilor
Controlul traficului Web

L. maghiară

Procese stohastice si fractali
Metode avansate de invatare automata

L. engleză

Proiectare avansata de compilatoare

Curs optional 7 (sem. 8)

L. română

Istoria matematicii
Istoria informaticii
Metodologia documentării şi elaborării unei lucrări ştiinţifice

L. Maghiară

Istoria matematicii
Istoria informaticii
Metodologia documentării şi elaborării unei lucrări ştiinţifice

L. engleză

Istoria matematicii
Istoria informaticii
Metodologia documentării şi elaborării unei lucrări ştiinţifice

Alte discipline obligatorii din programul comun al universitatii (sem. 6)

MPI0007 Practică

Discipline facultative (sem. 5)

MMH0002 Redactarea documentelor matematice în LaTeX